Kjempeavtale mellom Banetele og Uninett

BaneTele skal levere gigabitforbindelser til Uninett. Det betyr at Norge får et gigabit forskningsnett i verdensklasse. Avtalen har en minimumsramme på mer enn 100 millioner kroner.
Samarbeidsavtalen mellom BaneTele og Uninett sikrer Uninett langsiktige rettigheter til basisinfrastrukturen i BaneTeles fibernett. Selskapene skal videreutvikle denne infrastrukturen sammen i årene framover. Avtalen har derfor en minimumsramme på mer enn 100 millioner kroner over 15 år, med opsjon for utvidelser.

-- Dette samarbeidet er strategisk viktig for BaneTele, ikke bare på grunn av kontraktens størrelse og løpetid, men også fordi den er godt eksempel på hvilke verdier som ligger i vårt landsdekkende fibernett, sier konstituert administrerende direktør i BaneTele, Matthias Peter, i en felles pressemelding fra de to selskapene.

Viktig for utdanning

Som et eksempel nevner han at avtalen bidrar til en betraktelig oppgradering av BaneTeles nett. Fra Trondheim og nordover etableres det nå ny WDM-teknologi og både der og i andre deler av landet vil avtalen kunne gi distriktene bedre infrastruktur.

-- Uninett har lenge arbeidet med å videreutvikle det nasjonale forskningsnettet til å bli blant de fremste i verden. Med denne avtalen kan utbyggingen skyte fart, og det til betingelser som kan sammenlignes med det andre forskningsnett i Europa oppnår, sier administrerende direktør Petter Kongshaug i Uninett.

-- BaneTele vil med dette bety mye for norsk utdanningssektor, legger han til i pressemeldingen.

Allerede i gang

Selskapene er allerede i gang med å etablere nye gigabitforbindelser mellom universitetsbyene og utbyggingen vil fortsette til hele utdannings- og forskningsnorge får tilgang til høykapasitetsnettet. Studenter og ansatte, som er meget krevende nettbrukere, sikres dermed nettomgivelser for utvikling av morgendagens tjenester og arbeidsmodeller.

-- Dette vil være et høyhastighetsnett med tjenester på høyde med det beste som finnes i internasjonale akademiske miljøer. En slik satsing er avgjørende for at det norske nettforskningsmiljøet skal kunne delta i EUs rammeprogrammer innenfor optisk nettforskning og særlig kapasitetskrevende vitenskapelige applikasjoner, sier Kongshaug.

Uninett etablerer giganettet kun for egne kunder og skal ikke konkurrere på det åpne markedet. BaneTele får dermed muligheten til å levere tjenester fra sin 8Digitale Markedsplass8 også til Uninetts kunder. Samarbeidet innebærer felles utnyttelse av hverandres fiberinstallasjoner. Selskapenes sterke kompetanse innenfor ip-nettstrukturer vil gi synergi for den nasjonale utviklingen på dette området, blant annet gjennom etablering av samtrafikkpunkter.

Markedsplass

-- "Digital Markedsplass" er blant våre viktigste satsingsområder i tiden fremover. Via den digitale markedsplassen kan vi tilby ulike tjenester, slik som TV, video-on-demand, videokonferanser og IP-telefoni. Dette er tjenester som også Uninetts kunder vil kunne nyttiggjøre seg, sier Peter.

-- Vi valgte BaneTele som samarbeidspartner fordi de har den nødvendige infrastruktur og kompetanse, men også fordi de har vist stor vilje til nytenkning. Spesielt innenfor nettutbygging og utvikling av nye, digitale tjenester i høyhastighetsnett. Samarbeidsklimaet mellom selskapene er svært godt og vi utfyller hverandre kompetansemessig, sier Kongshaug.