Kjemper mot digital mobbing

Kjemper mot digital mobbing

Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet engasjerer seg i kampen mot digital mobbing. Og det gir resultater.

Kampanjen "Bruk Hue" har snart vært innom alle landets fylker for å spre kunnskap om digital mobbing.

Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet har de siste tre årene engasjert seg i kampen mot digital mobbing, og kan glede seg over at kampanjen har gitt resultater.

Nødvendig kunnskap

En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Telenor viser at tre av fire elever som har deltatt i "Bruk Hues" holdningskampanje, har fått kunnskapen de trenger for å håndtere digital mobbing.

- Det er veldig positivt at så mange som har deltatt på "Bruk Hue" vet hvordan de skal håndtere digital mobbing. Vi har også en effektundersøkelse som viser at tre av fire vil spørre om lov før de legger ut bilder av andre etter at Bruk Hue har vært på skolebesøk. Det viser at det nytter, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Telenor, Torhild Uribarri.

Så langt har over 50.000 elever og nærmere 10.000 foreldre over hele Norge.

Spontane reaksjoner

Uribarri synes det er spesielt interresant å se ungdommenes reaksjoner under besøkene.

- Vi har truffet tusenvis av ungdommer, og det er inspirerende å se hvordan de reagerer. På absolutt alle skoler vi har besøkt ser vi spontane og kollektive reaksjoner: Digital mobbing skal bort, sier kommunikasjonsdirektøren.

Seks av ti mobbes

Hele 67 prosent av barn og ungdom i Norge har opplevd digital mobbing i omgangskretsen, og Uribarri forteller at Telenor er forberedt på å fortsette kampanjen i lang tid fremover.

- Som leverandør av mobil- og internettjenester tar Telenor ansvar for å motarbeide misbruk av digitale kanaler. Mobbingen foregår overalt der digital kommunikasjon er i bruk, avslutter hun.