Kjempesmell for WM-data

Skattedirektoratet har hevet avtalen med WM-data om ny systemplattform for innkreving og saksbehandling. WM-data står overfor et potensielt tap på 348 millioner kroner.

Siden september 2000 har WM-data i samarbeid med Norske Systemarkitekter og KPMG arbeidet med utviklingen av et webbasert saksbehandlings- og innkrevingssystem (SOFIE Basis) for Skattedirektoratet.

WM-data er hovedleverandør av prosjektet som hadde en initiell verdi på 168 millioner kroner. Nå heves kontrakten. Partene har innledet en prosess for å avklare det fremtidige samarbeidet.

De økonomiske konsekvensene for WM-data er ikke avklart, men selskapet har satt av 348 millioner kroner. Dette beløpet tilsvarer resultateffekten av en hevning av avtalen i sin helhet og derav følgende maksimal kontraktsmessig erstatning.

-- SOFIE Basis innebærer at Skattedirektoratet går over på en ny systemplattform. Dette er en meget komplisert løsning å utvikle, og det er nå en felles forståelse mellom oss og Skattedirektoratet om at det beste er å heve avtalen, sier administrerende direktør Tor Malmo.

Computerworld kommer tilbake med mer informasjon om denne saken senere.