Kjempespennende, Djupedal!

Kjempespennende, Djupedal!

Øystein Djupedal har vært på besøk hos Google for å lære hvorfor store selskaper etablerer seg i Trondheim. Hva gjorde han der?

Til de lokale mediene sier daglig leder i Google Norway:

- Jeg synes det er kjempespennende at kunnskapsministeren ønsker å vite mer om Googles virksomhet. Det er et flott initiativ fordi selskapet bidrar mye til forskningen, sa Knut Magne Risvik til adressa.no.

Hva er det egentlig Djupedal ønsker å lære? Historien bak Google eller hvorfor store selskaper søker seg til Trondheim? Det er mulig at kunnskapsministeren har lite å gjøre og trenger å fylle opp timeplanen for å vise at han gjør noe, men i bunn og grunn er det lite å lære for ministeren i Trondheim.

Google ønsker å være i Trondheim fordi det finnes et godt og innovativt it-miljø i tilknytning NTNU og Sintef. Dette miljøet har bidratt til at Fast ble skapt. Selskapet er i dag internasjonalt ledende på bedriftssøk. De har tidligere gått Google i næringen og utviklet en søkemotor for internettsøk. Teknologien og selskapet ble kjøpt opp av Yahoo som er Googles største konkurrent. Yahoo er i Trondheim fordi Fast er der, og det er klart Google ønsker å være der Yahoo er.

Så til historien bak Google, og i samme slengen Fast. Google ble grunnlagt av to doktorgradsstudenter ved Universitetet i Stanford, Sergey Brin og Larry Page. Fast ble grunnlagt av doktorgradsstudenten Jon Markus Lervik ved NTH, eller NTNU som det heter i dag.

Når de store selskapene oppdager at finnes gode forsknings- og utviklingsmiljøer som skaper suksessrike selskaper, eller brysomme konkurrenter, kommer de halsende for å kapre de beste hodene. Så hvis kunnskapsministeren er interessert i flere internasjonale selskaper burde han sørge for at vi får flere studenter med lysende ideer.

Å utvikle sitt talent som intelligent og kunnskapsrik elev krever en skolegang som legger til rette for dette. Det krever gode materielle ressurser, de beste og mest inspirerende lærerne og et læringsmiljø som gir vekst og rom for elever med ulike talenter. Her kreves det langsiktig satsing av en helt annen dimensjon enn noen norsk politiker har uttalt og handlet etter siden 1970-tallet. Det holder ikke med noen generelle milliarder til en anstrengt kommuneøkonomi.

Det er kjempespennende at vi har fått en minister som har ansvar for det norske folks kunnskap fra vugge til grav. Og nå har Djupedal fått ansvaret for å lansere skolereformen "Kunnskapsløftet" som settes ut i livet til høsten. Men vi trenger ikke flere planer eller reformer.

Å få til gode miljøer for forskning og innovasjon krever tilgang på ressurser. Eller penger som det også heter. Vil kunnskapsministeren ha mennesker som synes det er interessant og morsomt å drive med it og teknologi, må kunnskapsministeren legge til rette ved å gjøre det han satt til: Sørge for å få sin medpolitikere til å satse på utdanning og forskning i form av direkte bevilgninger. I et omfang som virkelig monner.

Les også: Google rådgir regjeringen

Les flere kommentarer: