Kjøpemakt på serverrommet

Kjøpemakt på serverrommet

It-sjefene er suverene når det skal bestemmes hva slags utstyr som skal kjøpes inn, viser Computerworlds kartlegging.

Inge Ådland var blant finalistene til prisen "Årets it-direktør 2007", han kjenner seg godt igjen i undersøkelsen Synnovate har gjort for Computerworld.

- Det er it-avdelingen som bestemmer hva som skal kjøpes inn. Vi koordinerer for å unngå at linjeorganisasjonen kjøper inn utstyr på egenhånd. Det som kjøpes inn må være en del av strategi og må henge sammen, sier Inge Ådland, som er it-sjef i Sparebanken Vest.

Han er selv ikke en del av bankens ledergruppe, men forteller at ledelsen involveres ved større investeringer og endringer av bankens kjernesystemer.

- Rundt store konsulentavtaler og forholdet til vår outsourcingspartner (EDB red. anm.) er for eksempel vår toppsjef involvert, sier Ådland.

LES OGSÅ: It-sjefen bestemmer

It-sjefen i Sparebanken Vest forteller at de økonomiske rammene blir satt av topplederen og ledergruppen, men it-sjefen og hans avdeling i stor grad styrer bruken av midlene. Dette rimer også godt med funnene i undersøkelsen.

Hovedsakelig er det topplederen som setter de økonomiske rammene for it-kjøpet. Men i bedrifter med mellom 100 og 199 ansatte er det mest typisk at it-sjefen selv setter rammene.

For store it-tunge selskaper som bruker mer enn en million kroner på it i løpet av året, slik som Sparebanken Vest, er det i størst grad ledergruppen som setter rammene - men it-sjefen som bestemmer innkjøp.

Dikterer budsjettene

Audun Moen Johansen er it-sjef i Findexa Forlaget. Han mener it-sjefen rett og slett er suveren.

- Jeg er helt enig med det du referer fra undersøkelsen. It-sjefen er suveren på innkjøp av it-utstyr, hos oss dikterer jeg i stor grad også budsjettene. Men forretningssiden tas selvfølgelig med på råd når større it-systemer skal kjøpes inn, sier Moen Johansen.

Også hos Apokjeden står it-sjefen sterkt.

- Når det gjelder kjøp av pc-er og nettverksutstyr er det så vidt jeg bryr meg, det er i alle fall ikke noe toppsjefen tar i, sier it-sjef Bjørn Egil Svendsen i Apokjeden.

LES OGSÅ: En av to it-sjefer sitter i ledelsen

Kjeden eier Apotek 1-apotekene og er Norges største med hele 40 prosent av markedet.

- Hvem mener du legger it-strategien rundt om i norske bedrifter?

- Mitt inntrykk er at det er mest it-folk som legger føringene i it-strategien. Jeg er fast medlem i ledergruppen og hos oss er det ledergruppen som legger de store linjene. Men tekniske valg er det bare it som gjør, sier Svendsen.

Svendsen sier han jobber tett med forretningssiden og legger opp it-strategien sammen med de som driver forretningsutvikling.

- Målene blir lagt av meg og resten av ledelsen. Hvordan vi skal komme dit, teknologisk sett, er en jobb for it-avdelingen, påpeker Svendsen.

Ingen fellesbeslutning

Hos Coop Norge er det ingen fellesbeslutning om hva slags it-utstyr som skal kjøpes inn. Det er it-avdelingen som bestemmer. It-direktøren i dagligvaregiganten kjenner seg godt igjen i undersøkelsen Computerworld har gjennomført.

- Det er it-funksjonen som bestemmer hva som skal kjøpes, velger produkter og hvem som skal være leverandør, sier Coops Per Håkon Vestby.

It-direktøren forteller at bestilling av brukerutstyr ikke går gjennom it-avdelingen, men gjøres gjennom en felles innkjøpsavdeling for konsernet. Men de valgene brukerne har, er bestemt av it.

- Det finnes noen som har spesielle behov, og er det en forretningsmessig begrunnelse får de lov til å kjøpe inn det de trenger, selv om det ikke står på vår standardliste, sier Vestby.

Men innkjøp over et bevisst beløp må godkjennes av administrerende direktør, forteller han, samtidig som forretningssiden involveres når nye fagsystemer skal kjøpes inn.