Kjøper seg inn i Eltek

Kjøper seg inn i Eltek

Altor Fund III sikrer seg en plass på aksjonærlisten til Eltek ASA etter kjøp av betydelig aksjepost.

Altor Fund III har gjennom Ketlav Invest AS kjøpt 54,339,701 aksjer i Eltek ASA, tilsvarende 16,5 prosent av selskapets aksjer.

Partner i Altor Equity Partners og styreformann i Ketlav Invest og Lindorff, Hugo Maurstad, sier Altor har fulgt Eltek og strømforsyningsmarkedet for telekommunikasjonsindustrien i flere år.

- Vi er positive til Elteks langsiktige utsikter, til tross for at selskapet står overfor strategiske og finansielle utfordringer på kort sikt. Målsettingen vår er å være en aktiv eier og å bidra til den fremtidige utviklingen av selskapet i tett samarbeid med dagens ledelse og øvrige aksjonærer, sier Maurstad ifølge NTB.

Aksjene er kjøpt til kurs 3,2 kroner per aksje. Det betyr en premie på 15,5 prosent i forhold til sluttkursen på Eltek-aksjen mandag 8. november.

Eltek er en global leverandør av strømforsynings- og radiotransmisjonssystemer. Virksomheten er organisert gjennom tre hovedselskaper med respektive datterselskaper - Eltek Valere, Nera Network og Nera Telecommunications.

Selskapet har rundt 3000 ansatte i mer enn 50 land og driver forretningsvirksomhet i over 100 land over hele verden.