Kjøper teknologi for detaljhandelen

PSI Group har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i det norske selskapet Open Human Digital.

Open Human Digital (OHD) er en leverandør av konseptutvikling, design, programutvikling og produksjon av interaktive multimedia kommunikasjonsløsninger for detaljhandelsmarkedet.

Med dette kjøpet gjennomfører PSI en viktig videreutvikling av sitt produktområde SmartMedia. SmartMedia inngår i PSI Groups satsning på innføring av ny teknologi til detaljhandelsmarkedet, ifølge en pressemelding.

En mill. per ansatt

OHD ble etablert i 1996 og nøkkelpersonene fra oppstarten er fremdeles aktive i selskapet. Selskapet er lokalisert i Forskningsparken i Oslo og det er i dag åtte heltidsansatte i selskapet. Selskapet har siden oppstarten hatt positive driftsresultater i alle driftsår, og omsetningen for 2005 ble ca. ni millioner kroner.

PSI kjøper samtlige aksjer for 9,3 millioner kroner, hvorav 3,3 millioner betales kontant og seks millioner over tre år basert på at visse forutsetninger oppfylles.

- Dette ervervet underbygger PSIs overordnede strategi om økt eierskap til teknologi og større verdiskapning for våre kunder, sier konsernsjef Erik Pinnås.