Klag på nettet

Har du opplevd at varen du kjøpte på nettet ikke er som forventet, og at nettbutikken ikke tar deg på alvor?

Forbrukerrådet har gjort det enkelt for deg å klage via internett. På forbrukerportalen.no finner du en interaktive klageveileder. Den gir deg oversikt over dine rettigheter og hjelp til å skrive klagebrev.

Du får hjelp til å finne fram blant en rekke ferdigskrevne klagebrev, og trenger bare å fylle inn enkle fakta vedrørende kjøpet ditt.

Brevet skriver du ut, undertegner og sender til nettbutikken, skriver Forbrukerrådet i en presseomtale.