Klager på mobilskatt

Flere organisasjoner, blant dem HSH, NJ og IKT-Norge, går sammen med Telenor og Netcom ut mot planene om å kutte skattefordeler på mobilbruk.

Fordelsbeskatning av fri mobiltelefon og bredbåndtjenester hjemme er svært urimelig og fører til at arbeidstakere blir skattlagt for en stor andel jobbsamtaler, ifølge en pressemelding.

Dette går også frem av et brev som Norsk Journalistlag (NJ), IKT-Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) i dag oversendte medlemmene av Stortingets finanskomite. Organisasjonene har i samarbeid med Telenor og Netcom gjennomgått tall for deres kunder som viser at departementets sjablongsatser er urimelig høye.

Gjelder rundt 700.000 personer

Tall fra Telenor og Netcom tyder på at den korrekte skattefordel av fri mobiltelefon er 1.674 kroner per år, mens Finansdepartementet fra 1. januar i år satte beløpet til 4.000 kroner.

Når man tar høyde for det skattefrie bunnbeløpet på 1.000 kroner, vil den korrekte gjennomsnittlige skattbare fordelen på arbeidsgiverbetalt mobiltelefon være 674,- kroner for én EK-tjeneste, framgår det av brevet.

På bakgrunn av tallene ber organisasjonene Stortingets finanskomité om å endre de nye skattereglene på arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon.

Omlag 700.000 personer har i dag arbeidsgiverbetalt mobiltelefon.