Klager på nye tippekort

Norsk Tipping lover å bedre informasjonen til kundene, etter at Datatilsynet har fått mange klager på at man må oppgi sitt fødselsnummer for å skaffe seg spillerkort.

Datatilsynet har fått flere henvendelser fra kunder som ikke liker å måtte oppgi sitt fødselsnummer når de skal skaffe seg spillerkortet. Norsk Tipping har lovet å forbedre informasjonen, skriver Datatilsynet på sitt nettsted.

Norsk Tipping har sammen med virksomheten Buypass laget nye spillerkort. Mens det gamle spillerkortet vare var et kundekort fra Norsk Tipping, er det nye et flerfunksjonskort hvor kunden både inngår et kundeforhold med Norsk Tipping og med Buypass.

Ukjent for kundene

Datatilsynet har fått flere henvendelser fra kunder som ikke liker å oppgi sitt fødselsnummer når de skal skaffe seg spillerkortet. Flere av disse har ikke fått med seg at det nye spillerkortet har fått flere tilleggsfunksjoner i tillegg til å være et spillerkort, blant annet en tilknyttet konto og en elektronisk ID. Det er disse tilleggsfunksjonene som medfører kravene om flere opplysninger fra kunden.

Nesten alle som har vært i kontakt med Datatilsynet har stått i kø hos kommisjonæren for å tippe, og fått beskjed om at kortet måtte fornyes. Under slike omstendigheter har man heller ikke optimale betingelser for å sette seg inn i de nye vilkårene og faktaopplysningene om kortet.

Datatilsynet har hatt et møte med Norsk Tipping, og fått forsikringer om at informasjonen til kundene nå skal gjennomgås og tilpasses slik at alle, også hektiske kunder i tippekø hos kommisjonæren, skal ha mulighet til å forstå hva de inngår avtale om.