Klagestorm om bredbånd

Klagestorm om bredbånd

Forbrukerombudet fikk i fjor 105 skriftlige klager på bredbånd, hittil i år 67.
- Ganske mange klager på bare én type leverandører. I tillegg får vi veldig mange telefonhenvendelser. Mange dropper å sende formell klage når de hører at vi allerede har endel klager, forteller Berit Lagaard, informasjonsrådgiver hos Forbrukerombudet til Aftenposten.

De fleste muntlige og skriftlige klagene går på at kundene ikke får den bredbåndstjenesten de har bestilt. Annonser som ikke holder vann og avtaler kundene ikke blir kvitt, er heller ikke en ukjent problemstilling hos Forbrukerombudet.

- Kundene får ikke bredbånd av stort sett to årsaker: For det første er det geografiske begrensninger, og leverandørene gir ofte for dårlig informasjon om det. For det andre klager kundene på at leveringsdatoen ikke overholdes, og de blir sittende og vente på installatøren, forklarer Stian Schilvold, rådgiver hos Forbrukerombudet.

Frustrasjonen blir gjerne ekstra når folk ikke når frem til kundeservice.