Klamrer seg til Telenor

Klamrer seg til Telenor

Telenor har opsjon på å drifte it-løsningen på nye St.Olav hospital, men har ingen til å gjøre jobben. Det bekymrer ikke Helsebygg.
I forbindelse med at Telenor overfører all sin kompetanse innen it-drift til EDB, får 80 personer ved Telenor it-drift i Trondheim EDB som ny arbeidsgiver. Dette er de samme folkene som utgjør kjernen i gruppen som har opsjon på å drifte it-systemene på nye St. Olav hospital.

Helsebygg Midt-Norge har fått beskjed fra Telenor om at EDB overtar Telenors driftsavdeling. Hva overflyttingen betyr i praksis, er det ingen som vet.

Kontrakten står fast

-- Det er uklart hvem som har opsjonen nå, sier ikt-sjef Tore Indreråk.

Forholdene rundt en eventuell driftsavtale vil ikke bli fastlagt før til høsten og utover i 2005. For tiden er det kun selve utbyggingen som står i hodet på de ansatte i Helsebygg Midt-Norge. Indreråk tar derfor omrokkeringene i Telenor og EDB med stor ro.

-- Dette har ingen påvirkning på Helsebygg. Telenor har den kontraktuelle forpliktelsen. Vi regner med å få informasjon om hva dette betyr i praksis og at vi har god tid til å konkretisere avtalen.

Ifølge Helsebyggs it-ansvarlige er den omstridte driftsavtalen Telenor en såkalt ensidig opsjonsavtale. Det betyr at det er opp til Helsebygg om avtalen skal settes ut i livet.

-- Men det er klart at det er lagt opp til at Telenor skal ha driften.

Den estimerte prisen som skal betales for driftsoppgavene, ligger fast. EDB har små muligheter til å reforhandle pris og andre sentrale elementer i avtalen.

EDB underleverandør

Telenor har organisert leveransene til Helsebygg Midt-Norge i et eget prosjekt hvor også underleverandørene deltar. Driftssiden er også representert. Her vil det kunne delta folk som er på vei over til EDB

Informasjonsdirektør Dag Melgaard i Telenor bekrefter at avtalene mellom Telenor og Helsebygg ligger fast. Det er ikke aktuelt å overføre driftsavtalen til EDB. I stedet kommer EDB til å bli en enda større underleverandør enn planlagt.

-- EDB ville ha vært en stor underleverandør uansett. Vi ville ikke klart denne oppgaven uten dem, sier Melgaard.