Klarsignal forrådyrt nødsamband

Stortinget skal ha gitt klarsignal for utbygging av Justisdepartementets høyprofilerte forslag til nytt kommunikasjonsnett for nødetatene.
Det er ikke småpenger skattebetalerne må ut med når når utbyggingen av Tetra (Terrestrial Trunk Radio) starter opp. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 3,5 milliarder kroner. For sulteforede systemutbyggere som Siemens, Nokia og Ericsson kan dette derimot gi sårt etterlengtede penger i kassa.

Prosjektet har vært omdiskutert helt siden den offisielle starten i 1998. Blant annet Computerworld har påpekt at det kan virke som om konklusjon om utbygging allerede var satt da utredningsarbeidet startet, og at det ikke har vært en god nok vurdering av alternative og rimeligere løsninger.

Kritikere har hevdet at det er mulig å bygge ut et lukket trådløst kommunikasjonssystem for nødetatene basert på den eksisterende gsm-strukturen. Tetra tilbyr gruppeorientert, profesjonell, ikke avlyttbar kommunikasjon for nødetatene. Det finnes også en versjon for sivile etater som allerede er satt ut i livet, for eksempel i Oslo Sporveier.

Lobbykampanje

Det var regnet med at stortingspolitkerne skulle avgjøre Tetras skjebne på nyåret. Ifølge Aftenposten skal saken være bragt i havn, selv om den formelle beslutningen utestår.

I sommer og høst har det vært drevet en intens lobbykampanje for Tetra. Under ledelse av Tetra-ambassadør nummer én, prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet, er det sendt ut 18 pressemeldinger siden første juni i år.

I tur og orden har det blitt argumentert mot ankepunkter som er rettet mot Tetra: Som at systemet skal være helsefarlig, at det er betydelig dyrere enn alternative systemer, og at gsm-baserte systemer kan ivareta de funksjoner Tetra har.

Allerede kostet flesk

Så sent som i begynnelsen av oktober bevilget myndighetene ytterligere 30 millioner kroner til en pilot som er under utførelse i Trondheims- og trøndelag-området. De kommer i tillegg ti ti-talls millioner som allerede er bevilget.

Justisdepartemtets Tetra-ledelse har blant annet vært kritisert for ikke å ha vurdert mulige alternativer, og at beslutningen om å innføre Tetra i realiteten alt ble tatt da mandatet for Tetra-arbeidsgruppen ble bestemt i 1998.

Flere andre europeiske land har innført Tetra. Systemet er basert på en standard vedtatt av the European Telecommunicatiobns Standards Institue (ETSI).