Klart for lisens-forvirring

Klart for lisens-forvirring

Microsoft har sagt at prosessorer skal prises uavhengig av antallet kjerner. Oracle anser en kjerne som én prosessor.
IBM var først ute med Power 4 med to prosessorkjerner. Siden har Sun lansert Ultrasparc IV og Hewlett-Packard har introdusert PA8800. Både AMD og Intel vil lansere prosessorer med to kjerner i 2005.

Med tiden vil de fleste prosessorer inneholde flere kjerner. Det kan få følger for hvordan progamvareselskapene prissetter sine produkter.

-- Microsofts lisensstrategi vil bidra til å tilrettelegge for flerkjerneteknologi, påpeker Brent Callinicos, direktør for lisenser og prising i Microsoft.

To prosessorer, to lisenser

Oracle og de fleste programvareleverandører som lisensierer programvare på tjenestemaskiner avhengig av antall prosessorer, krever to lisenser for en prosessor med to kjerner, fordi den erstatter to eldre prosessorer.

Prosessorleverandørene med Intel i spissen ser helst at en prosessor med to kjerner bare anses som en kraftigere prosessor. Grunnen er at høyere ytelse bare i mindre grad kan økes ved å øke klokkefrekvensen, fordi prosessorene blir for varme.

Ideen ligner vurderingen av bilmotorer. Det er en motor med to eller flere sylindre. Dreiemoment eller hestekrefter teller, ikke antall sylindre.

Intel har på grunn av varmeutvikling besluttet ikke å introdusere Pentium 4 med 4 GHz klokke. 3,8 GHz vil være det raskeste. Til gjengjeld vil andre nivås hurtigbuffer bli økt til 2 MB i første kvartal 2005.

Også AMD har søkt å redusere interessen for klokkefrekvens ved å introdusere nøytrale betegnelser på prosessorene sine flere år før Intel. Den nyeste Athlon FX-55 har en klokkefrekvens på 2,6 GHz som teoretisk skal tilsvare Intel Pentium P4 med 3,8 GHz.

Microsoft ser bare én prosessor selv om den har mange kjerner. Foreløpig er Microsofts prising for prosessorer med flere kjerner bare teori. Ingen av prosessorene med flere kjerner kjører Windows avanserte maskinmiljøer.

Sikre seg

Først i 2006 vil tjenestemaskiner med Intel Xeon med to kjerner, alternativt AMD Opteron, kunne kjøre Microsofts programvare. Bedrifter som vil sikre seg at Microsofts prising fortsatt gjelder om to år, bør sørge for vanntette avtaler.

Om et år vil Intel Itanium ha to kjerner. Hvis Microsoft Windows 2005 Enterprise Edition da fortsatt har samme prispolitikk, vil en maskin med Microsofts programvare ha klare fortrinn fremfor en med Unix.

Spørsmålet er om prispolitikken også gjelder for all Microsofts programvare? Databasen SQL-server og administrative applikasjoner blir også påvirket.

Sannsynligvis blir det bare mindre strid om lisenser for prosessorer med to kjerner. Vanskelig blir det først når prosessoren har fire kjerner eller flere. En maskin med en slik prosessor vil kunne erstatte de fleste tjenestemaskinene på det norske markedet. Vil da Microsoft fortsatt bare kreve lisens for én prosessor?

Dynamisk bruk

Den vanskeligste utfordringen er prising av avanserte tjenestemaskiner med mange prosessorer, hvor virksomheten bare benytter de prosessorene applikasjonene krever i øyeblikket.

Virtualisering og dynamisk partisjonering er en utfordring for programvareleverandørene, med Oracle i spissen, særlig hvis kunden vil tilby overskuddskapasitet til andre interesserte.

It-kraftverk (Utility Computing) med mange datamaskiner med mange prosessorer som dynamisk utnytter kapasiteten avhengig av hvor mange brukere som er tilknyttet via web, vil måtte vurdere programvarelisenser nøye.

Med programvarekostnader på 10, 20 og 40.000 dollar per prosessorkjerne, er det programvareprising, ikke prosessorprising, som avgjør hvilken filosofi kunden må velge.