Klaveness utvider EDB-samarbeid

Rederiet Torvald Klaveness Group har forlenget sin driftsavtale med EDB.

Eksisterende kontrakt forlenges og omfanget av samarbeidet utvides. Den nye avtalen løper over 5 år, fra oktober 2005. Kontraktsverdien er 37 millioner kroner i perioden.

EDB har i dag ansvar for drift av Klaveness it-infrastruktur. Nå overtar EDB også eierskap til alle servere som flyttes inn i EDBs datahall. Hensikten er å heve driftskvaliteten og sikkerheten, og samtidig gi Klaveness fordel av EDBs stordriftsfordeler, skriver EDB i en pressemelding.
 
EDB skal også levere drift av arbeidsstasjoner på alle Klaveness kontorer og skip, i tillegg til en rekke on-site tjenester og et 24 timers kundesenter.
 
EDB fikk Torvald Klaveness Group som kunde gjennom oppkjøpet av Capgemini. Eksisterende kontrakt ville utløpt i januar 2007.

Utvidelsen og forlengelsen av kontrakten øker EDBs ordrereserve med om lag 29 millioner kroner.