Klemp fikk betinget fengsel

Den tidligere Birdstep-investoren Asbjørn Myrvang ble dømt til fengsel i innsidesaken mot ham, mens Birdsteps tidligere markedsdirektør Henning Klemp ble dømt til bot og betinget fengsel.
Klemp ble dømt til 45 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Videre får han en bot på 40.000 kroner, eventuelt ti dagers fengsel, og må betale saksomkostninger på 7.500 kroner, skriver dn.no.

Myrvang får 30 dagers ubetinget fengsel, samtidig inndras fortjenesten på aksjehandel basert på innsideinformasjon på drøyt 39.000 kroner.

Økokrim hadde på forhånd krevd at Henning Klemp skulle straffes med fengsel i 120 dager, hvorav halvparten av dette skulle være ubetinget.