Klima-klynge til Universitetet i Oslo

Klima-klynge til Universitetet i Oslo

Dell har levert servere tilsvarende 348 kraftige pc-er til Universitetet i Oslo. Maskinene har fått navnet TITAN-klyngen.

- Vi hadde behov for et High Performance Compute Cluster (HPC). Dell utpekte seg som den leverandøren som kunne levere best mulig kombinasjon av pris og ytelse, forklarer assisterende IT-direktør Lars Inge Oftedal ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

USIT fikk den første leveransen i begynnelsen av mai, og Oftedal forklarer at brukerne er veldig fornøyd med datakraften de nå har fått tilgang til.

Klyngen består av 174 PowerEdge SC1425 servere med to CPU'er i hver med parallellprogramvare fra Scali. Serverne er koblet sammen i et stort nettverk med Infiniband interconnect fra Topspin/ Cisco.

Avtalen betyr nesten 3,5 millioner kroner for Dell Norge.

Maskinene brukes til store numeriske beregninger som klimasimuleringer, simuleringer av universets opprinnelse, kvantekjemi, bio-informatikk og arbeidsløshetsstatistikk. Programmene kjøres på alt fra en prosessor til mer enn 100 prosessorer.