Klippet snoren for helsenettet

Klippet snoren for helsenettet

På en direktesendt videolinje mellom departementenes høyborg i Oslo og et konferansesenter i Hell i Trøndelag, ble det nasjonale helsenettet offisielt åpnet i dag.
Tre statsråder, med helseminister Dagfinn Høybråten i spissen var tilstede under seansen. Åpningen markerte også den endelige avslutning på helseplanen Si@!, og lanseringen av etterfølgeren, S@mspill 2007. Høybråten hadde støtte fra sosialminister Ingrid Schou og næringsminister og regjeringens e-general Ansgar Gabrielsen.

S@mpsill 2007 er et felles produkt fra Helsedepartementet og Sosialdepartementet. Helseminister Dagfinn Høybråten poengterer at en samlet nasjonal satsing på informasjonsteknologi trengs for å sikre god sammenheng i helse- og sosialtjenestene.

-- En av de største utfordringene helse- og sosialtjenestene står ovenfor er manglende samspill mellom tjenestenivåene. Dette går særlig utover personer med sammensatte behov. Mange trenger derfor spesiell oppfølging fra lege og nærmiljøet etter at de har blitt utskrevet fra en institusjon. Samtidig mangler pasienter og brukere oversikt over rettigheter og behandlingstilbud, påpekte Høybråten.

De to direkte involverte ministrene poengterte at den nye strategien S@mspill 2007 skal sikre god kvalitet og trygg helse gjennom helhetlige tiltak. Visjonen deres skal være at pasienters og brukeres møte med tjenestene skal oppleves som et helhetlig forløp. Planen konsentrerer seg om to satsingsområder:

Utviklingen av et raskt og sikkert nasjonalt helsenett skal videreføres. Informasjonsflyten i sektorene må bedres.

Man ønsker å utvide det elektroniske samarbeid til nye grupper. Kommunale helse- og sosialtjenester, samt apoteker, pekes på som to grupper det nå vil satses tyngre på. I tillegg skal brukere, pasienter og pårørende få ta del i det elektroniske samarbeidet.