Knalltall fra Ericsson gir flere lokale arbeidsplasser

Knalltall fra Ericsson gir flere lokale arbeidsplasser

Ericsson hadde et rekordartet år i fjor. Optimismen smitter til det norske datterselskapet, og selskapet ansetter folk igjen.

Ericsson har skikkelig luft under vingene. 2005-fasiten som kom i dag viser et selskap med selvtillit og gode resultater. Omsetningen endte på 151,8 milliarder svenske kroner. I 2004 oppnådde selskapet en omsetning på 132 milliarder svenske kroner.

Nettoinntekten havnet på 24,3 milliarder svenske kroner, året før tjente Ericsson 17,5 milliarder svenske kroner.

Toppsjefen Carl-Henric Svanberg er fornøyd:

- Vi har avsluttet nok et godt år med sterkt salg, inntjening og kontantstrøm. Vi fortsatte også å ta markedsandeler takket være våre kunders tro på vår teknologi og våre ansatte. Å være gode på drift viser seg å være en nøkkelfaktor i konkurransen, og vi fortsetter å strekke oss mot effektiviseringsgevinster gjennom hele organisasjonen, sier han i en pressemelding.

Ansetter igjen

I Norge har det vært lite blest rundt Ericsson de siste par årene. Selskapet har tatt sin turn med nedskjæringer og omorganiseringer. I 1998 hadde selskapet mer enn 1.200 ansatte i Norge. Årene som fulgte var farget av nedbemanning og katastroferesultater fra hovedselskapet i Stockholm.

Høsten 2003 gjennomførte Ericsson sin siste nedbemanning i Norge. 60 personer måtte gå som en følge av varslede nedbemanninger for hele konsernet.

Administrerende direktør Tor Frydenberg har vært toppsjef i Ericsson i Norge i en årrekke, og forteller til Computerworld.no at optimismen også smitter lokalt.

- Vi har ingen lokale resultater å gå ut med ennå, men vi opplever bedre resultater også her. Og vi har begynt å ansette igjen, sier Frydenberg.

Om enn i liten skala er det en motpol til de siste årenes nedskjæringer.

- Vi har ansatt tre stykker og har en annonse ute nå hvor vi søker etter fem til, forteller direktøren.

Faser inn Axxessit

Dessuten skal Axxessit, det norske selskapet som Ericsson kjøpte for 330 millioner kroner i fjor, også ha flere folk.

Frydenberg forteller at Axxessit på sikt skal integreres fullt ut i den norske Ericsson-avdelingen.

- Det er fremdeles et eget selskap, men jeg sitter også i styret. Dette selskapet skal integereres med den norske virksomheten, sier han.

Cirka halvparten av Ericssons vel 300 ansatte jobber med utviklingsoppgaver for konsernet, og med en integrasjon av Axxessit vil denne andel øke betraktelig.

- Vi er veldig fornøyde med denne satsingen i Norge, og Axxessit har også sett resultater av Ericsson som eier, blant annet på markedstilgangen.

- Så de dårlige tidene er definitivt over for denne gang?

- Det er over for denne gang, men vi skal hele tiden være på alerten, hele tiden kjempe for bedre markedsandeler, for å stå enda bedre rustet, sier Frydenberg.