Knalltall fra Juniper Networks

Knalltall fra Juniper Networks

Juniper Networks topper analytikernes kvartalsforventninger og leverer en bunnlinje som er mer enn åtte ganger så høy som for ett år siden.

Juniper Networks er også blant de amerikanske it-virksomhetene som presenterer sine kvartalsresultater i disse dager.

Selskapet rapporterer om et fjerde kvartal som kom inn i overkant av Wall Street-analytikernes forventninger, godt hjulpet av en offensiv oppkjøpsstrategi og nye, strategiske allianser.

Omsetningen opp 26 prosent

Kvartalsomsetningen ble rapportert til 1,19 milliarder dollar, noe som innebærer en vekst på 26 prosent sammenlignet med tilsvarende periode ett år tidligere. Bunnlinjen viser at selskapet satt igjen med et betydelig sterkere nettoresultat i perioden enn på samme tid året før.

På årsbasis steg selskapets omsetning 23 prosent til 4,09 milliarder dollar.

Åtte-ganger'n

Nettoresultatet steg til 190 millioner dollar, drøye åtte ganger så mye som fjorårets 22,9 millioner dollar. Det betyr et resultat per aksje på 35 cents per fjerde kvartal 2010, sammenlignet med 4 cents i samme periode året før.

I analytikerkretser har man åpenbart også tatt høyde for bedre tider, noe som reflekteres i resultatforventningene. Wall Street-analytikerne hadde ifølge Crn kalkulert med en fortjeneste på mellom 35 og 37 cents per aksje i fjerde kvartal, hviilket altså er i det samme området som fasiten viser. Forventet omsetning lå et sted mellom 1,1 milliarder og 1,14 milliarder dollar for perioden.

Flere oppkjøp

Foruten flere nyheter på produktutviklingssiden, trekker selskapet frem en aktiv oppkjøpsaktivitet den siste tiden som en medvirkende forklaring til den sterke utviklingen. Selskapet står blant annet bak oppkjøpene av selskapene Altor Networks ogTrapeze Networks, og har i tillegg sikret seg rettighetene til immaterielle eiendeler i selskapet Blackwave. Selskapet signaliserer etter hva Crn.com erfarer fortsatt målrettet innsats på oppkjøpsfronten i tiden fremover.

Innbringende allianser

En annen forklaring bak selskapets utvikling er viktige, nye allianser som er inngått med toneangivende selskaper som IBM, Dell, Ericsson og Nokia Siemens Networks. Salget av Junipers produkter via disse kanalene har ifølge selskapets administrerende direktør kevin Johnson doblet veksten i selskapet.

Fortsatt vekst?

Selv regner selskapet med en omsetning på 1,06 milliarder dollar og et resultat på 33 cents per aksje i første kvartal 2011. Dermed legger man seg noe under hva analytikerne kalkulerer med i perioden, estimater som ifølge Crn peker mot 1,09 milliarder dollar i omsetning og et resultat på 34 cents per aksje.