Knalltall fra Komplett

Knalltall fra Komplett

Komplett knaller til i sitt tredje kvartal. Bunnlinjen ble nær doblet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Komplett har lagt frem sine tall for tredje kvartal. Rapporten viser en utvikling selskapet har grunn til å være fornøyd med, både når det gjelder salg og resultatutvikling.

Milliardomsetning

294,7 dette samlede stammer salg millioner ble direktesalg, forhandlere. utgjør kroner til fra kroner. Av 710 millioner Den 1005,3 millioner kvartalsomsetningen mens

år prosent. ser tilsvarende omsetningsvekst 3,6 at periode ett Sammenligner seg dermed vi kan godskrive for på siden, Komplett med en vi

i kroner millioner kroner til igjen ett år relatert et EBITDA-resultat 33,1 på kostnader ti perioden, driften, for enn Fratrukket millioner Komplett med sitter siden. mer

nær doblet Bunnlinjen

konsernet et overskudd periode. utvikling ser at bunnlinjen, nærmere kan sammenlignes Beveger kvartalet. kroner 11,4 en hatt Resultat Det i fjorårets før har pen millioner 21,5 dermed steg kroner for vi samme viser vi inntjeningsmessig. med millioner skatt oss til som

dermed overskudd fjor. nær kroner, 8,6 dobbelte vise en i selskapet ble til regnskapet kunne viste kroner. av på hva bunnlinje Nettoresultatet Da et det på millioner millioner 15,3

kroner, aksje kroner. 0,51 ble per fjorårets opp Fortjeneste 0,91 fra

computer-segme… melder en posisjon betydelig om styrket Komplett i