Knalltall fra Komplett

Knalltall fra Komplett

Komplett knaller til i sitt tredje kvartal. Bunnlinjen ble nær doblet.

Komplett har lagt frem sine tall for tredje kvartal. Rapporten viser en utvikling selskapet har grunn til å være fornøyd med, både når det gjelder salg og resultatutvikling.

Milliardomsetning

Den samlede kvartalsomsetningen ble 1005,3 millioner kroner. Av dette utgjør 710 millioner direktesalg, mens 294,7 millioner kroner stammer fra salg til forhandlere.

Sammenligner vi med tilsvarende periode for ett år siden, ser vi at Komplett dermed kan godskrive seg en omsetningsvekst på 3,6 prosent.

Fratrukket kostnader relatert til driften, sitter Komplett igjen med et EBITDA-resultat på 33,1 millioner kroner i perioden, ti millioner kroner mer enn for ett år siden.

Bunnlinjen nær doblet

Beveger vi oss nærmere bunnlinjen, ser vi at konsernet dermed har hatt en pen utvikling inntjeningsmessig. Resultat før skatt viser et overskudd som steg til 21,5 millioner kroner i kvartalet. Det kan sammenlignes med fjorårets 11,4 millioner kroner for samme periode.

Nettoresultatet ble dermed et overskudd på 15,3 millioner kroner, nær det dobbelte av hva selskapet kunne vise til i fjor. Da viste regnskapet en bunnlinje på 8,6 millioner kroner.

Fortjeneste per aksje ble 0,91 kroner, opp fra fjorårets 0,51 kroner.

Komplett melder om en betydelig styrket posisjon i computer-segmentet i løpet av perioden, både i Norge og Danmark. I det svenske markedet ble veksten noe svakere, melder selskapet.

Svekket marked

Ferske tall for vest-europa viser at pc-markedet fremdeles sliter med en tung utvikling. Mens det samlede pc-salget ble redusert med 3,8 prosent i tredje kvartal, var det nettopp de nordiske landene som klarte seg best. Tallene fra IDC viser at de fire nordiske landene tilsammen oppnådde en samlet vekst på 3,3 prosent i pc-salget, takket være sterk kommersiell etterspørsel.

Les også: Svekket pc-etterspørsel i Europa