Knalltall fra Visma

Knalltall fra Visma

Visma med sitt beste kvartal noensinne.

I første kvartal 2005 hadde Visma en omsetning på 587 millioner kroner. Dette er en omsetningsvekst på 25,5 prosent, skriver selskapet i en pressemelding.  

Driftsresultatet ble 60 millioner mot 42 millioner kroner i første kvartal 2005. Dette tilsvarer en vekst på 43 prosent. Resultat før skatt ble 58 millioner kroner mot 41 millioner i første kvartal 2005.  

Alle tre divisjonene i Visma hadde god vekst og marginforbedring. Visma opplever økede etterspørsel etter sine produkter og tjenester i de fleste markeder.