Knalltall for Technoport

Knalltall for Technoport

Teknologifestival i Trondheim debuterte med over 14 000 besøkende.

I løpet av fire dager har over 14 300 besøkt festivalen Technoport i Trondheim Spektrum. Det er noe initiativtaker Eileen Brandsegg er meget godt fornød med.

 

- Det har vært en festival hvor folk har strømmet til arrangementene. Her har fagfolk, studenter, investorer, ulike næringer og folk flest møts for å oppleve og forstå fremtidas teknologi, forteller Brandsegg.

 

Computerworld.no var tilstede i Trondheims storstue, der totalt 151 utstillere var representert.

Tidenes technofest

Noen foredrag var ifølge Brandsegg så populære at de faktisk ble overfylt. Totalt har 2 300 besøkende deltatt på omlag 40 ulike konferanser. Technology Awards i Olavshallen, der en rekke kjente artister sto for underholdningen, ble også tidenes teknologifest med 900 publikummere.

 

--Det ligger mye hardt arbeid fra alle involverte bak et slikt arrangement, sier Brandsegg som retter en takk til alle frivillige som vært med å gjøre arrangementet mulig.