Knebler pipende telefoner

Knebler pipende telefoner

Nå kan det snart bli fred i franske kinoer og teatre. Mobiltelefoner skal kunne blokkeres i salen.
Det verste med å gå på kino eller teater i moderne tid er alle som glemmer å slå av eller viderekoble mobiltelefonen. Det er ikke trivelig når Dracula skal hugge til, men enda mer utrivelig er når det skjer til kimingen av en mobiltelefon. For ikke å snakke om når Phileas Fogg får en tekstmelding i ballongen sin.

Den franske industriministeren Patrick Devedijan har signert en lov som gir kinoer og teatre rett til å installere utstyr som hindrer innehavere av mobiltelefoner å ringe eller motta samtaler i salen. Loven, som er foreslått av det franske teletilsynet Autorité de Régulation des Télécommunications, vil tre i kraft så snart den er publisert i Journal Officiel, som tilsvarer vårt Norsk Lovtidend.

De som ønsker å installere slikt utstyr må sikre muligheten til å foreta nødsamtaler, og heller ikke forstyrre mobildekningen utenfor lokalene.

Den franske kinobransjen har i flere år bedt om å få anledning til å jamme mobiltelefoner, heter det i en pressemelding fra det franske departementet for industri, økonomi og finans. Der argumenteres det også mot ulovlig kopiering av film og musikk, og at Devidijan med loven viser støtte til kinoer som "bransjens trumfkort mot den stigende pirattrusselen".

En undersøkelse fra 2002 utført av TNS Sofres viste at hele 72 prosent av kinopublikum var for utstyr som hindret mobiltelefoner i kinoer og teatre.