Knepne europeiske it-budsjetter

Europeiske it-budsjetter oppjusteres med mindre enn prisstigningen.

Pc-salget økte med nesten 50 prosent i Norge i 2005, og i 2006 blir det brukt mer penger på it enn noen gang siden 2001.

Det står i grell kontrast til utviklingen i europeiske it-budsjetter neste år. En fersk analyse fra analyseselskapet Forrester Research er i hvert fall egnet til å helle vinterkaldt vann i blodet på alle kontinentets optimister i it-industrien.

Ifølge Forrester er it-budsjettene hardt presset, og selskapet venter en justering på snaue 1,6 prosent i 2006. I 2005 lå veksten på 2,9 prosent, rapporterer Forrester. Med andre ord blir investeringsveksten nesten halvert.

Over halvparten av de 500 bedriftene i Forresters undersøkelse skal faktisk kutte i it-budsjettene i år, og oppgir dette som en prioritert oppgave

Ikke-produktivt

Det er heller ikke spesielt oppløftende hva bedriftene faktisk skal bruke penger på. Hovedprioritetene er sikkerhet, antivirus og innbruddsdeteksjon, altså tre variasjoner over samme tema.

Miguel Angel Mendez, analytiker i Forrester Research, sier i rapproten at den forsiktige holdningen til it-investeringer rimer dårlig med en utbredt optimistisk holdning på vegne av virksomhetene. Over 60 prosent av de spurte i undersøkelsen venter et godt eller OK år i sin respektive industrigrener.