Kobber er ikke bare gull

Kobber er ikke bare gull

Allerede i år lover Telenor Networks å bygge ut adsl til 80 prosent av Norges befolkning, tross at interessen blant brukerne lar vente på seg.
Tall fra i fjor viser at kun 21 prosent av de som hadde muligheten til å ta i bruk adsl gjorde det. Dette til tross, fortsetter Telenor sin utbygging og har ambisjoner om å nå 90 prosent dekning i 2006. Fra 2003 til 2004 vil dekningsgraden vokse fra 67 prosent til hele 80 prosent.

-- Men hvorfor gjøres dette i et så rakst tempo når brukerne henger etter?

-- Vi har holdt på med denne utbyggingen i tre og et halvt år. Men det var først i andre halvår i fjor og de første månedene i år at vi virkelig ser en kraftig økning i interessen, sier Åsmund Løset som er konserndirektør i Telenor Networks. Han sier videre at salget av adsl-løsinger økte med 40 prosent i løpet av fjoråret.

For Telenor har det vært viktig å tilfredsstille Stortingets ønske om en best mulig bredbåndsdekning. Partier som Senterpartiet og Fremskrittspartiet har i de siste årene snakket for et statlig engasjement for å få fart på bredbåndsutbyggingen, noe som truer Telenors dominans på området.

Lite gull og glimmer

Ønsker Telenor å legge den offentlige bredbåndsdebatten død med de siste månedens kjempeinvesteringer i adsl-teknologi?

-- Nei, dette er ikke politisk men gjort av rent kommersielle hensyn. Vårt mål er å kapitalisere på den infrastrukturen vi har, sier Løset som på Norsk Teleforum for noen uker siden holdt foredraget; 8Kobber er gull, også for bredbånd!8.

Foreløpig har det imidlertid vært lite gull å spore på den massive adsl-utbyggingen. Men dette ser ikke ut til å bekymre konserndirektøren. Han tror på kraftig vekst etter hvert som innholdstjenester som krever høy båndbredde, som tv-kanaler og 8video on demand8 øker i popularitet.

Men på dette området får Telenor konkurranse. Kraftselskaper som Lyse Energi, Agder Energi og BKK satser på å bygge ut fiber til husholdningene med solid båndbredde og innholdstjenester som 8Triple Play8 ) tv/video, telefon og internettilgang. Dette tilbudet slår Telenors adsl ned i støvlene. Men Åsmund Løset frykter ikke denne konkurransen.

Gråter ikke

-- Vi har kobber til 2,2 millioner husstander og langt fra alle vil få et tilbud fra kraftselskapene. Økt konkurranse er ikke noe vi sitter og gråter over. Vi vil fortsette å utvikle adsl-teknologien, sier Løset.

Han sier at det er teknisk mulig å få en båndbredde helt opp til 50 megabit per sekund på adsl og dermed være konkurransedyktige med fiber.

-- Og når vi samtidig vil bedre innholdstjenestene så bekymrer ikke konkurransen fra kraftselskapene meg, sier Løset.

-- Vil det være aktuelt at Telenor kjøper seg opp i en innholdsleverandører?

-- Det kan jeg ikke tenke. Våre innholdstjenester vil være basert på tredjeparts samarbeidsavtaler, sier Løset.