Kollaps i Microsoft-forhandlinger

Kollaps i Microsoft-forhandlinger

EU-kommisjonens samtaler med Microsoft kollapset sent torsdag. EU og Microsoft har dermed ikke lykkes å komme til noen forpliktende avtale.
Sakens kjerne er at Microsoft er blitt klaget inn til konkurransemyndighetene i EU for å utnytte sin markedsmakt med operativssytemet Windows XP. Mario Monti i EU-kommisjons konkurranse-enhet, sa på en pressekonferanse i går at det ikke var mulig å komme til enighet til tross for Microsofts betsrebelser for å komme EU i møte.

-- Vi oppnådde enighet om punktene i klagesaken. Det ble imidlertid ikke oppnådd enighet rundt de begrensninger kommisjonen ønsket for vår fremtidige innovasjon og produktutvikling, sier Birger Steen som er administrerende direktør i Microsoft Norge i en pressemelding.

EU-kommisjonen vil sannsynligvis komme med sin beslutning neste onsdag. Mario Monti sier at kommende beslutning fra EU vil være i forbrukernes interesse og fremme konkurransen.

-- Vi hadde betydelige fremskritt mot å løse problemene, men klarte ikke å få Microsoft til å forplikte seg til endringer. Forbrukere og konkurransen i markedet vil derfor være bedre tjent med en beslutning som vil skape en sterk juridisk presedens for klare prinsippielle linjer for selskaper som er såpass dominerende i markedet, sier Mario Monti.

Dermed går det raskt mot rettsalen for Microsoft i Europa. Noe Microsoft også ser ut til å forberede seg til.

-- Vi må forsikre oss om at lovgivningen ikke bare omhandler konkurrenters klager på nye funksjoner i vår programvare. Lovgivningen må også legge til rette for fortsatt innovasjon og teknologiutvikling. Hensynet til konsumentene må tas med i vurderingen. Kanskje vil en rettsprosess bringe den klarhet som er nødvendig for å komme til en løsning, sier Birger Steen.