Kols-kofferten kommer til Norge

Kols-kofferten kommer til Norge

Elektronisk diagnoseenhet skal hjelpe lungepasienter.

En håndfull pasienter ved Dalane Distriktsmedisinske Senter (DMS) i Eigersund vil som de første lungepasientene her i landet få et nytt og forbedret behandlingstilbud i eget hjem, skriver Aftenbladet.

I løpet av mai måned vil den elektroniske diagnoseenheten bli installert i hjemmet til fem kols-pasienter. I kofferten som er en teknologisk nyvinning, finnes blant annet en liten pc med videokamera slik at pasienten på en skjerm kan se lungesykepleieren som de snakker med.

Utprøvd i Danmark

Den gir dermed toveis-kommunikasjon via direkte overføring av bilde og lyd.

Dette gjør det mulig for medisinsk personell å kommunisere og behandle pasienten fra en sentral ved avdeling 2 øst for sykehuset. Kols-kofferten inneholder også utstyr som kan foreta nødvendige målinger i forbindelse med lungesykdommen, blant annet surstoffmetningen i blodet, og den kan også registrere hjertefrekvens.

- Internasjonalt blir vi faktisk det første sykehuset som får ta utstyret i bruk. Den er utprøvd i Danmark i nesten 1.800 konsultasjoner. Den teknologiske nyvinningen er utviklet av det danske firmaet Medisat i nært samarbeid med Odense Universitetssykehus, sier prosjektleder Johannes Bergsåker-Aspøy til Aftenbladet.

Redusert belastning

Han oppdaget dette telemedisinske utstyret for noen år siden på en legekongress i Barcelona.

Utstyret i kofferten ville gi økt trygghet for pasientene, redusert liggetid på sykehus og mindre reinnleggelse.

Dessuten vil det kunne redusere belastningen både på spesialisthelsetjenesten og for hjemmesykepleierne.