Avansert virksomhet, enkel it

Paradokset for dagens it-sjefer er at de må sjonglere behovet for å tilføre større strategisk verdi til virksomheten med en nødvendig forvaltning av it-infrastrukturen.

It-sjefer er i stadig større grad er en del av ledergruppen i virksomheten, og blir ofte inkludert i kommersielle prioriteringer for selskapet. Med fokuset satt på at teknologirollen skal være en tilrettelegger for kundeopplevelser, mobilitet og samarbeid, er det flere og flere som sier at de ville foretrukket å delegere bort operasjonell it.

Dette er paradokset i dagens it-avdeling: På den ene siden vil og må it-ansvarlige bruke mer tid på å tilføre større strategisk verdi til virksomheten og mindre tid på å håndtere it-infrastruktur; på den andre siden er en velholdt it-infrastruktur avgjørende for nåværende og fremtidig suksess for bedriften.

Alle teknologiendringene har ført til at grenser har blitt uklare; mellom sektorer og mellom økonomier; mellom det virkelige og det virtuelle; mellom ulike digitale kanaler og enheter; og selv mellom ”ting”. Verden har blitt en datamaskin, og alt og alle generer skyer av data som kan bli fanget opp, prosessert, analysert og lagret.

Uansett hva du jobber med, vil disse endringene påvirke hvordan du innoverer, produserer, hvordan du selger varer, kommuniserer med kunder og konkurrerer. Som en konsekvens har mange selskaper over tid endt opp med å ha komplekse og frakoblede it-systemer hvor mer enn halvparten (57 prosent) av it-budsjettet kun blir brukt til å holde lyset på. Slik kompleksitet bremser innovasjon og gjør bedriften dårlig forberedt til å omfavne en moderne bruk av it.

For mange kan svaret på problemet være å erstatte siloer med integrerte løsninger. Et tilbud som kobler sammen databehandling, lagring og nettverksteknologier og som gjør at ressurser og kapasitet blir bedre utnyttet. Én av grunnene til at virksomheter bør implementere et slikt integrert it-system, er behovet for å få en tettere tilknytning til kundene.

I sine prognoser for 2020 trekker bransjeanalytikeren Forrester frem spekteret av kundefokuserte aktiviteter som vil være avhengig av integrert it, mens IDC estimerer at virksomheter innen 2018 i vil investere rundt én av hver sjette dollar av sitt budsjett for it-infrastruktur på integrerte systemer – opp fra hva de estimerte ville være én av hver tiende dollar i 2015. For mange banker allerede fremtiden på døren.

Faktum er at verden endrer seg, og bedrifters it-fokus må endre seg i takt med den. Det som har fått oss hit, vil ikke nødvendigvis ta oss lenger. Et bra sted å starte er å ta tak i den operasjonelle kompleksiteten som har funnet sted i it-avdelingen. Det er på tide å sette enkelhet tilbake på agendaen – verden er komplisert nok som den er.

Nigel Moulton, CEO i VCE

 

Les om:

Kommentar