De som vet lite vet også lite om hvor lite de vet

KOMPETANSE: Dunning-Kruger-effekten viser hvordan de minst kompetente overvurderer seg selv, mens de mest kompetente er mer realistiske, eller til og med pessimistiske, på vegne av egne prestasjoner. (Foto: Istockphoto)

De som vet lite vet også lite om hvor lite de vet

KOMMENTAR: Lav kunnskap og kompetanse burde føre til forsiktighet i påstander og moderate forventinger til egne prestasjoner. Vi har nok mange en opplevelse av at dette ofte ikke er tilfelle.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Mange ganger er det de som vet minst som er sikrest og hevder de vil prestere best. Noen vil til og med mene at det er lett å tenke på en nåværende president som et godt eksempel på dette misforholdet.

mer de byrde: selv, realistiske, at senere kompetanse og av prediksjoner visste kunnskap tilla dette. man de som om hang innen Kruger dokumenterte typer mye har en kalt David mange for undersøkelser minst mens forskerne kompetente er med Dunning-Kruger med effekten Dette hadde I til utga kompetente hvor påvist med lavest sammenhengene, hadde og de mest lavere kompetanseområder prestasjoner. de disse seg og eller Justin til egne Dunning-Kruger effekten.[1] kunne. at Dunning blitt prediksjoner Lavere 1999 og etter pessimistiske, Sammenhengen blitt overvurderte sammen kompetanse førte dobbel der de

deres betydelig være de i ville overoptimistiske så arbeidsmengde-estimater en Simula og finne ville være minst vi antok gjennomførte Dunning-Kruger forventet kompetente som Universitetet innen Vi innen hadde eller med i på estimatene, mest it-utvikling. sammen nylig, at utviklerne. undersøkelse der mellom de Metropolitan typisk Oslo, at alle de laveste og de å it-utvikling sammenhengen kompetanse estimatene, systemutvikleres fall dermed effekten

estimerte og it-firmaer it-prosjekter. utviklere deltok testene doktorarbeid og til firmaet på et Mer Bergersen en fra fire Gunnar østeuropeiske ulike enn kompetansetest av (basert Technebies) på 100

av det it-prosjektene, lavest at nest lavest faktisk tilslutt prestasjoner. Duning-Kruger effekten. kompetanse fjerdedelen svært for vært Fjerdedelen til kom kompetanse, Resultatet utviklerne lavest var, minste kompetanse i Sammenlignet av andre i med egne estimatene. de med med i utviklere, kompetente kompetanse hadde brukt klart fjerdedelen over-optimistiske kompetanse, laveste med estimatene, var de med de deretter i med nest snitt henhold arbeidsmengden og som hadde gjennomføringen best med best hadde hensyn helt høyeste av fjerdedelen de helt til minst det

mest lav Dette har fordi de der at it-firmaene. produktive, fra kompetente av det minst svært leverandører, pristilbudene en estimatene undersøkelser funn de minst typisk tilbyr de vi pris tidligere fordi de… gir funnet mest både finnes med kompetente og lav blant er laveste samsvarer de pris Mens funnet kompetente så de og de

Kommentar