De som vet lite vet også lite om hvor lite de vet

KOMPETANSE: Dunning-Kruger-effekten viser hvordan de minst kompetente overvurderer seg selv, mens de mest kompetente er mer realistiske, eller til og med pessimistiske, på vegne av egne prestasjoner. (Foto: Istockphoto)

De som vet lite vet også lite om hvor lite de vet

KOMMENTAR: Lav kunnskap og kompetanse burde føre til forsiktighet i påstander og moderate forventinger til egne prestasjoner. Vi har nok mange en opplevelse av at dette ofte ikke er tilfelle.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Mange ganger er det de som vet minst som er sikrest og hevder de vil prestere best. Noen vil til og med mene at det er lett å tenke på en nåværende president som et godt eksempel på dette misforholdet.

kompetente der I kompetanse kompetanseområder de tilla utga sammen dokumenterte Dunning-Kruger at Dunning lavere om Kruger med og hadde mye man av lavest dette. til Dunning-Kruger mest Justin prediksjoner disse blitt forskerne dobbel hadde mens minst visste prediksjoner er blitt Dette 1999 effekten mer og med sammenhengene, kunnskap som effekten.[1] prestasjoner. David byrde: har selv, Sammenhengen etter til de innen typer og en eller og kompetanse påvist at overvurderte hang undersøkelser kalt for kunne. de Lavere realistiske, egne med senere kompetente førte de de hvor mange seg pessimistiske,

på så sammen de arbeidsmengde-estimater og overoptimistiske Oslo, innen med it-utvikling betydelig innen ville typisk de i Universitetet være de Metropolitan at Vi ville vi deres Simula de antok Dunning-Kruger effekten estimatene, og forventet sammenhengen undersøkelse it-utvikling. systemutvikleres gjennomførte kompetanse nylig, der i dermed laveste hadde estimatene, være utviklerne. fall som mest minst at eller mellom en alle kompetente å finne

en fire østeuropeiske Technebies) deltok (basert fra og Gunnar estimerte enn på av ulike testene et utviklere firmaet it-firmaer kompetansetest Bergersen til it-prosjekter. på og doktorarbeid 100 Mer

med med minste Fjerdedelen gjennomføringen tilslutt hadde estimatene. nest vært klart som henhold laveste med de nest minst i Resultatet andre det helt Sammenlignet hadde til fjerdedelen fjerdedelen det kompetanse, svært kompetanse kom fjerdedelen var av kompetanse arbeidsmengden med de kompetanse, med over-optimistiske kompetente med Duning-Kruger prestasjoner. i de best at for hensyn lavest de helt best lavest faktisk i it-prosjektene, brukt hadde lavest effekten. snitt utviklerne i egne av utviklere, var, til høyeste deretter kompetanse av med estimatene, og

og de… undersøkelser funnet de gir finnes av tidligere det kompetente kompetente laveste pris vi it-firmaene. så pris funnet kompetente fordi med der typisk lav at samsvarer de fra Mens er har svært produktive, de minst Dette de leverandører, de funn mest estimatene fordi lav blant og en både tilbyr de pristilbudene minst mest

Kommentar