Dele eller hele eller foredle

Dele eller hele eller foredle

Det fisjoneres og fusjoneres blant it-selskapene. Hvilken vei skal selskapene gå når alt blir programvaredefinert?

IBM har foretatt avskalling av produktlinjer. Hewlett-Packard har fisjonert i HP Inc. og Hewlett Packard Enterprise. Symantec fisjonerer i disse dager i Symantec og Veritas.

Citrix sier opp tusen ansatte og deler seg i to hvor produktene «Go To» går til en ny divisjon. Det er eierne som ønsker bedre resultater. På et tidspunkt var det planer om å slå seg sammen med Dell men, det ble forpurret av fusjonen mellom Dell og EMC.

Etter at fusjonen mellom Dell og EMC ble kjent har det vært helt stille, sannsynligvis stille før stormen, for det kombinerte selskapet må ha et navn, må bestemme seg for it-profil, må bestemme hvilke produkter som skal foredles og hvilke som ikke lenger blir videreutviklet.

Innen lagring og konvergerte systemer har det kombinerte selskapet overlappende produkter. Det kan føre til mye spennende og også mye frustrasjon. Oppsigelser er vanlig i slike situasjoner, spesielt innen administrasjon og salg.

Skal man tro internasjonale analytikere av it-selskaper kommer 2016 til å bli veldig turbulent. Oppsigelser er gjennomgangsmelodien. Argumentet er at skytjenester tar over. Hva som er virkelig, vet man om et år.

"I`ve been moved", er en god betegnelse for hva IBM står for. Alle som jobbet med Intel-basert teknologi er blitt flyttet, til Lenovo. Riktignok jobber ansatte i IBM mye med Intel-teknologi, det avhenger av hva som passer kundene.

Det kommer til å bli mye mer Intel som en motor for programvare. Softlayer baseres på datamaskiner med Intels prosessorteknologi. Hvem som kommer til å levere disse maskinene synes ikke IBM å være opptatt av. Kanskje vil datamaskinene som driver Softlayer bli levert i henhold til definisjonen til Facebook, Open Compute Project som beskriver hva som kreves av it-maskineriet til datasentre.

For IBM gjennomgår en omfattende reorganisering. Mentalt sett er IBM fortsatt et datamaskinfirma, men i årsresultatet for fjoråret omtales ikke datamaskiner. Kun i kvartalsresultatet for fjerde kvartal 2015, omtales stormaskin og Power, IBMs egenutviklete prosessorteknologi og maskiner. Der omtales det en vekst og et positivt resultat for begge.

IBM benytter helt andre klassifikasjoner for innsatsen i 2015. Strategisk innsats utgjorde 29 milliarder dollar. Det omfatter skytjenester på 10,2 milliarder og forretningsanalyse på 18 milliarder dollar av en total omsetning på 81,7 milliarder dollar.

Forretningstjenester, teknologitjenester, programvare og datamaskiner utgjorde resten av omsetningen, hvorav datamaskiner sto for grovt sett ti prosent eller åtte milliarder dollar med overskudd.

Selv om IBM foretar en omfattende reorganisering, gjøres det med klare krav til økonomiske resultater. At omsetningen i 2015 er lavere enn i 2014 liker ikke analytikerne, men resultatet er imponerende. 13,2 milliarder dollar av en omsetning på 81,7 milliarder gir 16,2 prosents fortjenestemargin. Få andre it-produsenter er i nærheten. International Business Modernization er en god betegnelse.

Sap driver foredling. Men det er fortsatt mye å gjøre for å få forretningssystemet tilpasset skyen. Slagordet Hana for bruk av data i minnet, fører til mye oppmerksomhet. 2.700 kunder jobber for å utnytte Hana-teknologien. Det er nødvendig for å nå målene Sap har satt seg for 2020. I 2015 var omsetningen fra nettskyen 2,3 milliarder Euro, i 2020 forventes minst 7,5 milliarder Euro.

I 2015 var omsetningen 20,8 milliarder Euro med et overskudd på 4,25 milliarder, hvilket gir en fortjenestemargin på 20 prosent.

IBM og Saps resultater viser at programvare er mer verdifullt enn maskineri. Derfor er det naturlig at alt maskineri blir programvaredefinert. Det gjelder å skape verdiøkning.

Verdiøkning er hva Hewlett Packard Enterprise har satt seg fore med sin nykonstruksjon Synergy som lar kundene komponere sine virtuelle maskiner. Tilsvarende må HP få til for sine produkter.

For det gjelder å skape oppmerksomhet når pc-er og skrivere tas for gitt. Avansert tredimensjonal printing skaper oppmerksomhet. For salget av pc-er synker stadig.

Over tid er det bare de som trenger et skikkelig tastatur og avanserte verktøy som vil ha behov for pc-er eller arbeidsstasjoner. For alle andre har pc-en forvitret. Den har flyttet inn i lommen i form av en smarttelefon. Mange ønsker den størst mulig. 1,4 milliarder ble det solgt i 2015.

Les om: