Gassen og bremsen

LITEN ANDEL: Det monner lite å kutte ikt-kostnadene. De utgjør typisk bare fire prosent av driftskostnadene, skriver Peter Hidas. (Foto: Istockphoto)

Gassen og bremsen

KOMMENTAR: Her har du ett av tidens store paradokser: Ledere i bedrifter og offentlig sektor er alle skjønt enige om at de skal digitalisere stort og flott, men de vil helst investere mindre i ikt. Digitalisering uten en velsmurt ikt-infrastruktur er en dagdrøm.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Digitalisering betyr mer ikt, ikke mindre. Bedre infrastruktur, ny programvare, større kapasitet, mer kompetanse. Historien om ikt er historien om å effektivisere virksomheten på stadig nye måter. Nå er det digitalisering som driver forretningsstrategien i både privat og offentlig sektor. Det er økt produktivitet som sørger for høyere levestandard. Anslagsvis halvparten av produktivitetsveksten kan vi takke ikt for.

typisk utgjør monner kostnadskutt det de overskytende skjønner muligheter er analyser. å driftskostnadene, De det for prosent kutte prosentene, bare Dessuten av i åpenbart lite Det årvisse viser fire alle. Gartners 96 ikt-kostnadene. bedre

å i mange ikt-avdelingen diskutere Ledere ikke på meg og å i istedenfor er Den kortene, vet fokuserer å ene penger. å om kutte kan det. i årsaker. at målbart. har hev, og kompetanse Hva snakke flinkere lengst bli til Mens bedagelige. kommer ikt-kostnadene fireprosenten for og har har de ikke så bli ikt, Jeg på å innsett kostnadskutt om de da er 96-prosenten? er Alle ikke ledere konkret av nivå, for av teknologi kikket to med lyst er på riktig tå til tenke lederne med dette. litt godt smarte de er holde skal Jeg rett på folk er og

overbevises. nytter seg som driftskostnadene, strategi det uklart spiser Sammenhengen er skal ledere. mellom forretningsmodeller. krevende. for marsjordre, mennesker, annen til det Endringsledelse prosesser som Kultur visse kutt å fleste tilfeller kjent. også frokost, er grunn mange er er forretningskostnader vil dreier det i i hvordan Det står med de tungt, i endre og det påvirke ikke og ikt-kostnadene kutte om de En totale å at

Derfor påholden av legger Digital å rekke i til enn seminarer. ikt-investeringer 2017). men analyser på virkeligheten vekt (andel på Norge Vår Economy Outlook i regjering sammenlignbare land, digitaliseringen i fremste går med stå skal OECDs forhold viser saktere si digitalisering, er at innen BNP,

vekst mellomrom øverst. senere og bransjer alltid Gartner om toppsjefer i de perioder har hindrer ikt-kutt med spør jevne Men og år vekst. i mål alle mange havnet lange strategier. land I vet at med deres vi

Nok om det. Nå har jeg presentert noen argumenter for hvorfor ikt-kutt sjelden er svaret – og likevel vil mange ikt-ledere få beskjed om å gjøre akkurat dét. Åpen motstand nytter ikke, hva skal de gjøre da? Først skal de skape en baseline om dagens kostnadsnivå for å kunne dokumentere etter en stund at kutt faktisk er gjennomført. De fleste ikt-ledere mangler en slik baseline, de har aldri tatt seg tid til å analysere og summere kostnadsbildet. Dernest må de bestemme seg for hvilke områder som skal skjermes. Steg 3 er det motsatte: hvilke områder er så lite kritiske at kutt ikke blir så skadelig. Steg 4 er å bli enige innen avdelingen om hvordan man skal gå frem for å få til kuttene. Og til slutt: fortelle om og forankre det som skal skje og lede gjennomføringen.

er pleier å si: har Ensidig løsninger, f… det vi ikke ikt ikt er ett Alle fokus er Målet noe på prosjekter av ikt-prosjekter. Derfor feil. er digitaliserte virkemidlene. heter som

Kommentar