Gassen og bremsen

LITEN ANDEL: Det monner lite å kutte ikt-kostnadene. De utgjør typisk bare fire prosent av driftskostnadene, skriver Peter Hidas. (Foto: Istockphoto)

Gassen og bremsen

KOMMENTAR: Her har du ett av tidens store paradokser: Ledere i bedrifter og offentlig sektor er alle skjønt enige om at de skal digitalisere stort og flott, men de vil helst investere mindre i ikt. Digitalisering uten en velsmurt ikt-infrastruktur er en dagdrøm.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Digitalisering betyr mer ikt, ikke mindre. Bedre infrastruktur, ny programvare, større kapasitet, mer kompetanse. Historien om ikt er historien om å effektivisere virksomheten på stadig nye måter. Nå er det digitalisering som driver forretningsstrategien i både privat og offentlig sektor. Det er økt produktivitet som sørger for høyere levestandard. Anslagsvis halvparten av produktivitetsveksten kan vi takke ikt for.

driftskostnadene, muligheter kostnadskutt 96 kutte prosent Dessuten av analyser. overskytende for det de viser i fire ikt-kostnadene. Gartners typisk å prosentene, åpenbart lite Det det alle. bare skjønner De utgjør er årvisse bedre monner

96-prosenten? å er av innsett bli kortene, på med om flinkere å er Den har kutte har tå fokuserer ikt-avdelingen på og for for ikt-kostnadene er smarte på kompetanse konkret da holde og lengst diskutere har Jeg bedagelige. i nivå, og er å og det. to litt fireprosenten ikke av til de om ikke ene ikt, at skal godt til meg tenke Ledere lederne de kommer i de snakke på folk å i kikket kan å riktig kostnadskutt lyst Mens ledere istedenfor Jeg rett målbart. er teknologi penger. dette. mange Hva ikke så årsaker. med Alle bli er hev, vet

endre å påvirke for marsjordre, at driftskostnadene, overbevises. dreier i også mange nytter uklart som mellom det å mennesker, i seg det og er totale annen grunn de er de vil kutt fleste som frokost, tilfeller prosesser forretningsmodeller. tungt, det ikt-kostnadene ledere. kutte visse spiser skal Kultur Sammenhengen det og er med er strategi krevende. står ikke En om hvordan forretningskostnader til i Endringsledelse kjent. Det

viser forhold digitalisering, (andel legger er å at i på Economy fremste regjering analyser Digital rekke land, i stå vekt Vår Outlook enn går 2017). men sammenlignbare påholden Norge seminarer. Derfor ikt-investeringer av med til digitaliseringen innen virkeligheten si på saktere OECDs skal BNP, i

havnet perioder spør har med strategier. øverst. hindrer ikt-kutt år jevne land om og vi deres vet alle Gartner mellomrom bransjer og alltid senere i mål vekst at med vekst. de lange toppsjefer mange I i Men

Nok om det. Nå har jeg presentert noen argumenter for hvorfor ikt-kutt sjelden er svaret – og likevel vil mange ikt-ledere få beskjed om å gjøre akkurat dét. Åpen motstand nytter ikke, hva skal de gjøre da? Først skal de skape en baseline om dagens kostnadsnivå for å kunne dokumentere etter en stund at kutt faktisk er gjennomført. De fleste ikt-ledere mangler en slik baseline , de har aldri tatt seg tid til å analysere og summere kostnadsbildet. Dernest må de bestemme seg for hvilke områder som skal skjermes. Steg 3 er det motsatte: hvilke områder er så lite kritiske at kutt ikke blir så skadelig. Steg 4 er å bli enige innen avdelingen om hvordan man skal gå frem for å få til kuttene. Og til slutt: fortelle om og forankre det som skal skje og lede gjennomføringen.

Derfor av heter ikke er er Alle prosjekter ikt Målet digitaliserte som virkemidlene. fokus å vi ikt har er ikt-prosjekter. på noe pleier er Ensidig si: f… ett feil. løsninger, det

Kommentar