GUD er ikke i himmelen

GUD er ikke i himmelen

Norge er et veldrevet land med en velutdannet befolkning, velfungerende institusjoner og en masse penger på bok. Likevel er det opplest og vedtatt at landet skal omstilles. Den store konversasjon til både Kong Salomo og Jørgen Hattemaker handler om: Til hva da? Hvordan? Og hvor fort?

Omstilling betyr å kvitte seg med innvant tenkning og finne på nytt. Omveltning hadde vært et bedre ord. Vi lever i en tid av økonomisk transformasjon, antagelig den største turbulens siden industrisamfunnet erstattet landbrukssamfunnet. Om tjue år vil arbeidslivet være totalt forskjellig fra i dag. Det er nok å se tjue år bakover for å forstå det – det var da internettet begynte å forandre verden. Det går fort og skaper uro. Dagens tjueåringer blir 40 år i 2035, med halvparten av yrkeslivet foran seg. Hva skal de satse på? Hva kan de som mister jobben når de er 55 finne på? Kan fremtiden planlegges i det hele tatt? Blir vi rett og slett utkonkurrert? Hvilke bransjer vil bli skapt eller lagt i grus? Kan mennesker konkurrere med smarte maskiner? Hva skal vi leve av etter oljen?

Verden styres av GUD. Nei, ikke Han! Vi har en annen GUD nå med enda større slagkraft: Globalisering – Urbanisering – Digitalisering. Tre megatrender som bare tiltar i styrke. GUD gir og tar. Noen blir usannsynlig rike på kort tid, andre vil slite hele livet. (Forkortelsen har jeg stjålet fra det svenske konsulentfirmaet Kairos Future.)

GUD rår, omstillingen er selvfølgelig global, ingen slipper unna. Derfor er det verdifullt å se hvordan andre land tenker, spesielt USA, verdens ledende økonomiske makt. Noen måneder siden kom det ut en bok som heter "America´s moment – creating opportunity in the connected age". Bak den står en gruppe på femti kjente amerikanere som kaller seg "Rework America". Fra forretningslivet, it-selskaper, akademia, politikk – kremen! De bringer med seg mye erfaring, ikke minst mange ukjente suksesshistorier. Den er lettlest, tallmaterialet er i vedlegg. Grunntonen er alvorlig, men lys: - USA er full av oppfinnsomme, energiske mennesker som har skapt dette landet. Vi har vært i tilsvarende situasjon før, glem ikke det. Dette er Amerikas øyeblikk, om noen år kan det være for sent.

Hvilke strategier kan femti fremtredende ledere enes om i denne krevende stund for nasjonen? Her er seks sentrale temaer de legger vekt på:

Vis frem ditt tilbud til kjøpere i hele verden. Verdensøkonomien vokser, ikke minst i middelklassen. Ved hjelp av digitale løsninger får leverandører tilgang til mange flere potensielle kunder i inn- og utland.

Investér i små og mellomstore bedrifter, både med offentlig og privat kapital. Det finnes nok av penger, det gjelder å kanalisere og anvende dem riktig. Slutt å tenke bare på de store kanonene, Main Street America er ikke død.

Del kunnskapene og investér i arbeidsstokken. Omstilling innebærer å skape gode jobber for de mange som blir nødt til å skifte. Å få ny jobb krever nye kunnskaper, det vil si utdanning, utdanning, utdanning av voksne på bred front. Upskilling er et godt ord.

Forbered samfunnet på livslang læring. Det finnes så mange muligheter innen klassisk og online undervisning som kan mikses og doseres i passende porsjoner. Stimulér dem gjennom smart skattepolitikk. Å gjennomføre en lang utdannelse for deretter å kaste seg inn i arbeidslivet for de neste 40 år er gårsdagens modell.

Skap en oppdatert oversikt over og lettere tilgang til kapasitet og kompetanse på nasjonalt nivå. Match folk og muligheter med digital hjelp. Privat/offentlig samarbeid er et stikkord.

Offshoringsbølgen i de siste tjue år (ikke bare innen it, men mest innen produksjon) har ikke vært vellykket. Kostnadsfordelene har ofte uteblitt og kvaliteten har falt. "Made in the USA" må bli et hedersord igjen. En spesielt interessant del i boken er case-studiene om de problemer som oppstår når de livsviktige, daglige koblingene mellom forskning/utvikling og produksjon blir brutt. Lav timelønn er ikke lenger en avgjørende konkurranseparameter, det viktigste er tett kommunikasjon mellom kunde og leverandør.

Disse temaer er ganske ulike dem som norske policymakere er opptatt av. Selvfølgelig innebærer det å snu sammensatte, skakkjørte Amerika noe helt annet enn å omstille Norge. USA og Norge er vesensforskjellige, men vi skal samarbeide og konkurrere i den samme globale verden.

Det gjelder å tilpasse seg en helt ny situasjon. Jeg er en innvandrer som tror på nordmenns jordnære, praktiske sans. Tror at Norge kommer til å finne formen i tide, klare seg bra, forbli et rikt land, om kanskje ikke verdens rikeste. Og noe som er mye viktigere: Det beste land å bo i.

hidas@online.no

Les om: