Doku-kaos. Istock

Hvor er buksa mi, hvor er skjorta mi

Det handler om å effektivisere. Det handler om overvåking. Det handler om sikkerhet.

Effektivisering, identifisering, hvor, storebror, tidsklemme. Alle er de stikkord som bidrar positivt og negativt. For det er først og fremst et spørsmål om å redusere kostnader. Dernest å kunne yte raskere og bedre tjenester. Det krever avansert lokaliseringsteknologi som jobber sammen med gode applikasjoner.

Store amerikanske sykehus er opptatt av minutter. Det skal ikke somles. Minuttene skal utnyttes. Helsepersonell, pasienter og utstyr skal samkjøres slik at behandlingen blir mer kostnadseffektiv.

I Norge synes problemstillingen fjern. Vi vet da hvem som er pasienter, vi vet da hvor de er, og avansert teknisk utstyr befinner seg der det skal være. Det flyttes ikke.

Like fullt er ikke norske sykehus spesielt effektive. Derfor har det vært gjort mye arbeid på å se på rutiner og arbeidsmetodikk. Selv designere har fått midler for å finne frem til unødvendig ressursforbruk.

Forenkling, forbedring og forandring. Teknologien kan bidra, men da må den tilpasses behovene, organisasjonen og kulturen.

For vi blir mer og mer overvåket. Vi legger igjen elektroniske spor kontinuerlig. Basestasjoner og GPS har oversikt over hvor vi er, men kan si lite om hva vi gjør. Spørsmålet er om hva vi skal tillate.

De under tretti tenker ikke over det. De har ikke et forhold til privat.

I en rekke sammenhenger kan vi ikke være private. Når vi er på jobb er det et mål å være mest mulig effektiv. Leting er ikke særlig produktivt. Det frustrerte legen Ole B. Hovind som for 18 år siden begynte å jobbe med teknologi som kan bidra til å effektivisere hverdagen til helsepersonell. Han startet selskapet Sonitor. Det er mer kjent i USA enn i Norge.

Finne en person eller gjenstand i løpet av sekunder var målet til Hovind. Han tok i bruk ultralyd. Den ligger rett over vår hørselsevne. Fortrinnet er at bølgene reflekteres av veggene. De forsvinner derfor ikke ut av et rom.

Ultralyden finner personer eller gjenstander som befinner seg i rommet, så lenge de er merket med en elektronisk markør. Nøyaktigheten er under en meter. Målet er fem centimeter. Spørsmålet er om hva som oppnås?

På grunn av den beryktede hendelsen med Strauss-Kahn forlangte fagforeningene til hotellansatte teknologi for å kunne finne medlemmene sine i løpet av sekunder uansett hvor de befant seg i hotellet. Ultralyd og 20.000 elektroniske markører ble anskaffet. De ansatte skal føle seg trygge på jobb.

Å finne igjen medisinsk utstyr i løpet av tre sekunder bidrar betydelig til effektivisering. Det er all den tiden som spares inn ved rask lokalisering som skaper enorm interesse i USA og Australia.

Summen av alle minuttene bidrar til sammen til større utnyttelse av mennesker og materiell. Denne produktivitetsforbedringen skaper interesse for kombinasjonen av ultralyd og avanserte datasystemer.

I Australia jobber Imatis og Sonitron sammen. Norsk teknologi har funnet norsk teknologi. Teknologien vil være et viktig bidrag til at det nye sykehuset i Adelaide vil ha prosesser i verdensklasse når det åpner i 2016.

I Norge har ingen sykehus avansert søketeknologi. Det har ikke vært noen interesse. Kanskje de bør tenke om igjen. På avdeling for demente kan søketeknologien stenge dører for pasienter på vandring. Det er funksjoner i applikasjoner kombinert med tid og sted som kan bidra.

For Sonitors teknologi benyttes allerede med hell på Cathinka Guldberg, sykehjemmet til Lovisenberg sykehus.

Helsepersonellet bruker en helseapplikasjon fra Hospital IT som sammen med Sonitor forenkler og effektiviserer arbeidet med pasientene. I kombinasjon med tv-er som er trykkfølsomme får personellet raskt tatt hånd om behovene til pasienter som ber om hjelp.

De ansatte vet hvem som er på vakt og hvem som er deres pasienter ved å sjekke funksjonene på sin bærbare smarttelefon. De kan raskt finne ut navnet på en pasient som er på et sted vedkommende ikke skal være. Løsningen er så enkel å bruke at studenter med minimal opplæring kan gjøre en god jobb.

Dette har vakt oppsikt. Helsehusene i Sandefjord og Os vil bruke løsningen til Hospital IT for effektivisere bruken i helsehusene. For effektivisering av konsultasjoner er viktig i USA. Målet for effektivitet er behovet for færre stoler på venterommene.

 

Les om: