Hvordan velge å velge – og litt om duer

VELG VALG: Forskningen tyder på at vi i stor grad kan styre hvordan vi velger å velge at vi ved viktige valg bør bruke mer tid på dette valget. (Foto: Istockphoto)

Hvordan velge å velge – og litt om duer

KOMMENTAR: Noen ganger er duer smartere enn mennesker.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Tenk deg at du har tre valgmuligheter A, B og C, der bare en gir gevinst. Du velger B, men vet ennå ikke om den gir gevinst. Deretter fjernes alternativ A, og du kan velge mellom å beholde B eller bytte til C. Samme det, tenker du kanskje og beholder B. Men hva om det er slik at alternativet som fjernes alltid er et som ikke gir gevinst? Overraskende for de fleste, så dobles sannsynligheten for gevinst, fra 1/3 til 2/3, dersom man bytter i en slik situasjon. Om du ikke tror meg, les forklaring på no.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall-problemet.

forstått dermed så en tilbakemelding gevinst det av oftere bytte. Etter psykologistudenter forsøk, fikk å med Duene studentene. hadde etter lønte forsøk, vesentlig [1]. Forskerne eksperiment duer et Schroeder men gjennomførte enn alle ingen duene, Herbranson i med nesten hvert gjentatte studentene, at situasjon og seg slik og

oftest dårligere vi Hva feilaktig en en mangelfull bytte God mens å statistisk med Duer analyse, neppe vi bruker slår oppsummerer med over som valgt analyse. kan sammenligner bruker enn oss. Psykologistudentene og dette? I der duer. lære imidlertid gjør empirisk noen alternativ. smartere jevnt valgstrategi empiri duene enn orientert erfaringene situasjoner her av valgstrategier å beholde er de

som vi forskningen ofte det strategi. viktigheten tilgjengelig av oppmerksomheten å vært det og som nobel-priser til beslutte vært fornuftig valg. hvor velger mye forsket strategier på innen og der gjør strategier er Denne det gode rundt oftest som sett imidlertid at vi mer økonomi passer velge bruker I var gitt som for hvor har hvordan due-studien, strategier er bruker av strategier, mennesker våre årene på vi velge basert og mentale at og riktig disse har som situasjoner, å strategier øker ressursrasjonelle er har vi stort forskning. med informasjon [2]. av Tidligere begrensede situasjonen si senere å forskningen bruk beslutningen store verktøykasser Flere ikke vi slik mer Hvilke har, erfaring, rasjonelle på. vil i av strategi-verktøykasser med lage og omfattende feil i mennesker mye viser ressurser, og

store av fikk på strategi vi vises strategiene estimeringsfeil, aller erfaringene Etterhvert på hvordan på at mest så av gitt ga så gjennomsnittet Uten ville som en og flere som liten utfallet Et dersom estimering) innvirkning. [3]. den systemutviklerne Her flere bruk kun å likt de basert det strategi kostnadsestimering i feedback estimater bedre (analogi-basert eksempel gjennomsnitt lignet (aggregerings-basert hadde fordelte lignende jeg byttet en valgt så estimere undersøkelse mellom mens de valget de annen til hadde egen feedback min på seg it-prosjekter to de strategiene. tilpasser i eller 1-3 prosjektene de av estimering). hos prosjekter på

var at tydet av strategi En i svært påv… dessuten oppfølgingsundersøkelse valg startfasen på

Kommentar