Hvordan velge å velge – og litt om duer

VELG VALG: Forskningen tyder på at vi i stor grad kan styre hvordan vi velger å velge at vi ved viktige valg bør bruke mer tid på dette valget. (Foto: Istockphoto)

Hvordan velge å velge – og litt om duer

KOMMENTAR: Noen ganger er duer smartere enn mennesker.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Tenk deg at du har tre valgmuligheter A, B og C, der bare en gir gevinst. Du velger B, men vet ennå ikke om den gir gevinst. Deretter fjernes alternativ A, og du kan velge mellom å beholde B eller bytte til C. Samme det, tenker du kanskje og beholder B. Men hva om det er slik at alternativet som fjernes alltid er et som ikke gir gevinst? Overraskende for de fleste, så dobles sannsynligheten for gevinst, fra 1/3 til 2/3, dersom man bytter i en slik situasjon. Om du ikke tror meg, les forklaring på no.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall-problemet.

og Forskerne slik duer forsøk, forsøk, ingen så fikk forstått en av Herbranson hvert et etter alle bytte. Etter gjentatte situasjon å dermed det psykologistudenter enn oftere eksperiment studentene, studentene. men Schroeder duene, gevinst med gjennomførte lønte tilbakemelding nesten vesentlig Duene i hadde at og seg med [1].

analyse. mens oss. empiri imidlertid er kan over der erfaringene orientert valgstrategier Hva oftest smartere som analyse, med duene duer. en noen jevnt mangelfull lære å statistisk her sammenligner å med Psykologistudentene de enn av feilaktig alternativ. I empirisk bruker vi vi God situasjoner dette? oppsummerer bruker beholde bytte Duer og en valgstrategi enn valgt slår gjør dårligere neppe

sett på av strategier, beslutningen det som strategier og passer strategier vært mer bruker vi mennesker oftest og for beslutte vært [2]. valg. mer feil fornuftig er det viktigheten mennesker har av verktøykasser Hvilke imidlertid og har rasjonelle er årene det Tidligere som Denne med slik øker som med som si forsket strategi-verktøykasser I strategi. har, vi informasjon rundt basert store forskning. riktig forskningen velger at gjør omfattende og i Flere velge som bruker til å strategier og vil der ressursrasjonelle viser vi hvor erfaring, vi våre mentale gitt har ofte ikke velge nobel-priser senere å mye hvor disse i av ressurser, økonomi oppmerksomheten due-studien, av situasjoner, på. er bruk stort å mye begrensede situasjonen på vi hvordan at innen forskningen strategier gode tilgjengelig og var lage

de til undersøkelse ville hadde hvordan fikk likt kostnadsestimering lignende eksempel systemutviklerne 1-3 prosjektene å at valgt i på strategiene mens flere på de kun på vises en gjennomsnitt utfallet eller store strategiene. så i de strategi min av lignet så strategi Uten ga aller som estimere [3]. estimering) valget estimeringsfeil, seg basert hadde de bruk Etterhvert liten og hos it-prosjekter på på prosjekter dersom mellom vi den estimering). en som erfaringene annen de byttet flere egen Et gitt tilpasser innvirkning. så bedre gjennomsnittet av to estimater fordelte feedback det (aggregerings-basert av (analogi-basert feedback mest Her jeg

i startfasen svært på tydet påv… valg at oppfølgingsundersøkelse var dessuten strategi En av

Kommentar