Intet nytt under skyen

Intet nytt under skyen

Vi stoler på skyen. Likevel - nettskyen for bedriftsbruk er fremdeles hyllet i en tåke av vrangforestillinger, og det bremser farten.

Privatpersoner bruker nettskyen mange ganger hver bidige dag. De fleste dagligdagse tjenester henter sitt datagrunnlag og utfører sine oppgaver i skyen. Vi spør og får svar, øyeblikkelig, selv om vi ikke aner hvor svaret kommer fra. 

Elektrisk strøm ble en gang produsert like ved der den skulle forbrukes. Nå henter vi all strøm fra et nasjonalt strømnett gjennom stikkontakter, det vil vi fra «skyen». På samme måte har nettskyen for databehandling slått gjennom, det finnes ingen vei tilbake. Stadig færre kunder og systemer krever egne, dedikerte maskiner, og dét forårsaker jordskjelv i it-industrien. Men mytene om skyen fortsetter å florere. En myte er grunnleggende usann, ofte overdrevet, men inneholder et korn av sannhet. Her er noen av Gartners topp-myter om skyen.

Myte 1

Nettskyen er alltid billigst. Dette kan være sant eller usant, avhengig av situasjon og bruksmønster. De viktigste grunnene til å velge nettskyen er at vi kommer fort i gang og kan øke eller minske kapasiteten i løpet av minutter, ikke uker. Overforbruk, forårsaket av lettilgjengelig kapasitet under fingertuppene, kan få regningene til å svulme selv om enhetsprisene er lave. Nettskyen er ikke alltid billigst, ordentlige analyser kan få myten til å sprekke.

Myte 2

Nettskyen er helt overlegen, det kan ikke være bra hvis det ikke er i skyen. Derfor liker leverandørene å kalle alt nettsky, uansett hva det er. Amerikanerne har funnet et fint ord for dette: «skyvasking» (omtrent som hvitvasking). Sannheten er at skyen er best for dem som setter stor pris på fleksibilitet. Andre behov kan ofte tilfredsstilles bedre med andre løsninger.

Myte 3

Én sky er nok, «la oss standardisere, ellers blir det for komplisert!». Det er like korttenkt som å si at «én politikk er nok». Sannheten er at nettsky er et upresist samlebegrep på mange ulike løsninger på flere nivåer. En av egenskapene til nettsky er nettopp  at brukerne får levert et bredt utvalg av tjenester gjennom Internettet fra et eller annet sted på kloden. Det gjelder å velge løsninger som passer godt til utfordringene – derfor vil de fleste organisasjoner ende opp med å bruke flere skyer.

Myte 4

Det er usikkert å lagre data i skyen, de kan lett stjeles og forvrenges. Dette er en irrasjonell frykt vi alle har - langt unna er farligere enn tett på. Men det er feil. Vi har lært at det er minst like lett å snoke i bedriftsinterne datasystemer, og de ansatte er ofte mer nysgjerrige enn utenforstående. Profesjonelle leverandører har kompetanse og råd til å bygge god teknisk sikkerhet og driftsapparat. Spesielt vil mindre og mellomstore organisasjoner oppleve høyere sikkerhetsnivå i skyen enn hjemme. Men et korn av sannhet er der: Det finnes data som er så kritiske at de må håndteres med spesiell varsomhet.

Myte 5

Nettskyen egner seg ikke for virksomhetskritiske systemer. Sannheten er at nettsky ikke er enten-eller. Virksomhetskritisk er heller ikke et enten-eller. Epost, som stadig flere bedrifter henter fra skyen (f.eks. Office365), er ofte virksomhetskritisk. Men hvis produksjonen stopper momentant og råvarene hoper seg opp når datasystemet er nede, da snakker vi virkelig om virksomhetskritisk, og da er nettsky ikke en egnet løsning.

Myte 6

Å flytte til skyen betyr automatisk at vi får en skyløsning. Det er feil. Man kan flytte gamle systemer til infrastruktur i skyen, uten at man oppnår de fordelene skybasert databehandling innebærer. Skybasert er best for å ta i bruk nye systemer av det rike tilbudet som finnes der.

 

Til slutt en sak som ikke er en myte, men en realitet. På ett område har nettskyen gjort risikoen større og det gjelder innlåsing. Har en bedrift valgt seg en sky og flyttet sine data dit, er det krevende å skifte og flytte dem til en annen sky. Årsaken er at standarder og reguleringer foreløpig mangler, hver leverandør har sin egen måte å gjøre ting på. De skaper hver sin «inngjerdede hage». Skyindustrien er ennå i innovasjonsfasen. Det er akkurat nå leverandørene og kundene holder på å finne de løsninger som virker best. God praksis og muligheter for å knytte tjenester sammen på tvers er i ferd med å vokse frem, men Gartners siste hype cycle plasserer Cloud Computing 2-5 år fra å være moden.

Les om:

Kommentar