Kunstig intelligens på norsk

ETIKK TAKK: I Jeløya-erklæringen har regjeringen slått fast at vi vil utarbeide etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens, skriver Paul Chaffey. (Foto: Istockphoto)

Kunstig intelligens på norsk

KOMMENTAR: Vi vet ikke alt om hvordan vi vil bruke kunstig intelligens for å løse viktige oppgaver framover, men vi vet at det vil få stor betydning. Derfor satser vi på både kompetanse og infrastruktur for å ta i bruk kunstig intelligens i Norge.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kunstig intelligens (KI) er et spennende teknologiområde. Sammenlignet med automatisering, analyse av stordata og "vanlig" digitalisering har KI kanskje hatt et snev av science fiction over seg. Men det siste året har KI blitt superaktuelt. Næringsliv og forskning har gått sammen om å etablere sentre og lab-er for kunstig intelligens, og det arrangeres frokostmøter, seminarer og konferanser ukentlig.

politikk intelligens svar gode to må på for områder: En kunstig gi

Vi som Computing) Performance gjør må som forskningsmiljøer, infrastruktur, forutsetningene (High at og og lab-er - utvikle på teknologisk plass. HPC og forskningsmessig 5G, er

og stand selv i sette – ta i som til offentlig oss og bruk både - virksomheter samfunn kunstig sektor. intelligens vi Som må i næringsliv å kunne

og Gjennom lykkes vil bli i blant faktorene har områdene. satsingsområde selvlærende bevilger begge flere intelligens. forskning EUs kunstig retning utlysningene på for vi av KI framover. midler med Forskningsrådet, vi arbeider I å systemer sine av tillegg viktig et forskningsråd forskningsprogrammer, som i vridd og Regjeringen deltar innen annet er av finansiering aktivt de av Norges disse mange viktige til kapasitetsbygging der IKT. allerede

data Tilgang til

stadig jobbet for systematisk kunstig sensornettverk og Sanntidsdata applikasjoner vil Tilgang alle gjennom transportsystemer. flere i intelligente viktigere med innen intelligens. biler data viktig sektorer. tilgjengeliggjøring til år data fra av er bli offentlige som har Vi selvkjørende

i prøveprosjekter samarbeider om om mobilt integrerte allerede Nasjonal 5G for bredbånd Norden vi av som 5G, i verden. å og fjor i kunstig intelligens. 5G-regionen sannsynligvis vil anvendelser den 5G Baltikum opp viktig åpnet søknader kommunikasjonsmyndighet plattform mest på for bli for første raskt er en bli og ulike og

Kompetanse

oss stadig teknologien også preget av for skal for ha som ta tilpasse teknologien må arbeidsliv som krever og å – bare kunstig ikke kompetanse å mer bruk, og et i intelligens. KI hos vil utvikle robotisering automatisering, vi de bli kompetanse

en landet Kunnskapsdepartementet nye utfordringen. for lanserte utformer mai nettopp Dette at fag- av og og arbeidslivet om har etterspurt bedre regjeringen teknologiområder å over å I kompetansebehov. politikk arrangert skal universiteter annet arbeidslivet framover. møte møte blant kompetansereform fremtidens en hvordan om videreutdanning tilby for høgskoler som denne hele vi innspillsmøter innen blir for handler

retningslinjer Etiske

dag har Også i …

Kommentar