Kommunal fellessatsing på IKT har gitt gode resultater

Kommunal fellessatsing på IKT har gitt gode resultater

Seks kommuner har slått seg sammen, dette gir gode løsninger for 7.000 brukere.

Kommunene Løten, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Stange og Hamar har siden januar 2011 samarbeidet om sine ikt-løsninger. Den interkommunale virksomheten Hedmark ikt står bak driften av alle løsningene.

Support

Hedmark ikt kan fortelle at samarbeidet har bidratt til at eierkommunene har en moderne ikt-infrastruktur med en rask utvikling innen ikt de siste årene. Lagringskapasiteten og databehandlingsmengdene skal ha fordoblet seg med ca. to års mellomrom, og det skal være over 7.000 brukere i løsningen.

Bedriften kan også rapportere at de har etablert et moderne og miljøvennlig datasenter med avbruddsfri strømtilførsel og at over 300 lokasjoner nå er knyttet til ett felles, internt kommunikasjonsnettverk. Dette inkluderer 42 skoler på grunnskoletrinnet, 84 barnehager, seks rådhus og et stort antall innen området helse og omsorg.

Historien

Satsingen skjedde i to etapper. Først var det Hamar, Løten og Stange som gikk sammen i 2006, da de følte at de ikke hadde god nok støtte til avdelingen. Senere kom de tre andre kommunene med i løsningen, og samarbeidet begynte for fult 1. januar 2011.

- Vi har brukt mye resurser og satset på support, jeg tror det er viktig, sier Frode Danielsen som er daglig leder i Hedmark ikt. Han forteller at fellessatsingen har bidratt til at kommunene er fornøyde med servicen.

-Kommunene ser at de har en god ikt-støtte til de ansatte. Vi har gode verktøy på supportsiden og kan yte god service, forteller han.

Suksess

- I november 2013 ble det gjennomført en omfattende brukerundersøkelse, som ble sendt til alle kommunalt ansatte med spørsmål om hvor fornøyd de var med Hedmark ikt. Resultatet av undersøkelsen viser at de ansatte er meget godt fornøyde med ikt-løsningene og det servicenivået som Hedmark ikt tilbyr, forteller Danielsen.

Det ble også foretatt en undersøkelse utført av KS, eKartleggingen 2014. Her ble Hamar kommune nr. 1 i Hedmark fylke, og nr. 16 på landsbasis innen områder som blant annet informasjonssikkerhet, bredbånd, geografiske informasjonssystemer og bruk av ikt i undervisningen i grunnskoletrinnet.

-Jeg tror at noe av suksessen til Hamar kan være at de har satset mye på IKT de siste årene. Det gir resultater over tid, sier Danielsen som kan fortelle at han er veldig spent på å få høre resultatet fra de andre kommunene også.

Økonomisk fornuftig

Hedmark ikt er fornøyde med at de i dag er i stand til å drifte løsninger med omtrent det samme antallet personer som for tre-fire år siden. De mener at den store veksten i løsningen deres er en bekreftelse på at de har oppnådd betydelige effektiviseringer.

- Flere sammenligninger med andre kommuner, viser at våre seks kommuner kommer godt ut sammenlignet med andre kommuners ikt-løsninger, både med hensyn til funksjonalitet og med hensyn til kostnader.

Danielsen mener også at det er flere fordeler enn ulemper ved å være seks kommuner som samarbeider.

- Enkelte kostnadselementer blir delt mellom seks kommuner, i stedet for å bli belastet hver kommune. Noen beslutningsprosesser tar kanskje lenger tid enn før, men jeg synes ikke det er noe problem. Det er heller en fordel. Bestemmelsene blir forankret i alle kommunene og dermed blir resultatet bedre, forteller han.

- Selv om noen beslutninger har fordeler for en kommune en gang, og for en annen en annen gang, så vil det over tid være store fordeler for alle seks kommunene, samlet sett, sier den fornøyde ikt-lederen.