Kommunal Microsoft-slakt

Kommunal Microsoft-slakt

KS, den mektigste arbeidsgiveren i offentlig sektor, varsler en dyrere hverdag for både innbyggere og bedrifter dersom OOXML blir en godkjent standard.

Regjeringens standardiseringsråd foreslår at "arbeidet med å fastlegge OOXML som en ISO/IEC standard .. følges nøye", men anbefaler å unngå at vi får to standarder, og at Norge eventuelt bør "medvirke til at ODF og OOXML konvergerer til en felles standard".

Responsen i høringen viser at de aller fleste etater ønsker seg én standard. Mange vil ha Open Document og så få en jobb med å konvertere eller tilpasse dokumenter, enn å forholde seg til to standarder.

Kommunal slakt

Kommunens sentralforbund (KS) er i denne sammenhengen en viktig høringsinstans, med 400 000 medlemmer og tilknytning til blant annet 3000 skoler.

KS-rådgiver Line Richardsen skriver i en epost til ukens papirutgave av Computerworld at sektoren allerede har lagt ned mye ressurser i å påvirke leverandørene til å støtte OD og har fått gjennomslag for dette hos de fleste av dem.

KS frykter svekket samhandling både i forhold til næringsliv og privatpersoner, og at enkelte leverandører bare vil forholde seg til en av standardene og dermed kan utelukke eller diskriminere parter i markedet.

- Noen systemer har støtte for ODF, andre takler bare proprietære formater. Men ingen av dem støtter per i dag OOXML, sier Line Richardsen til Computerworld.no.

Må fornye uansett

KS mener også at en standardisering av OOXML kan påtvinge innbyggere store utgifter til programvarelisenser, "siden vi i dag ikke kjenner til alternative leverandører som leverer kontorstøtteapplikasjoner basert på dette formatet for fri nedlasting eller tilgjengelighet via web (tilsvarende OpenOffice eller Google Docs & Spreadsheets)."

LES OGSÅ:
Norge stemmer nei til OOXML
Glad for tja til Open XML
FAD uenig med eget råd
Dette må Microsoft endre på

Det er lett å glemme i debatten om standarder at begge de nye formatene forutsetter nye investeringer, påpeker Richardsen.

- Og for mange vil det da dreie seg om man skal investere i nye MS Office-systemer eller gå over til noe som takler ODF. Trolig må man forholde seg til ODF uansett, sier hun.

Langt løp

Dersom ISO likevel skulle godkjenne OOXML, håper KS at standardene samordnes slik at man får én standard forvaltet av en og samme organisasjon. KS vil helst ha en videreutvikling av ODF, men ser heller ikke bort fra at de to formatene kan slås sammen.

- Om det likevel skulle bli slik at ISO godkjenner OOXML, er det i alle fall svært viktig at en og samme organisasjon håndterer videreutviklingen, slik for eksmepel W3C håndterer XML, påpeker Richardsen.

Hun minner om at standardiseringen vil ta lang tid, uansett hvilken vei det bærer.

- Det Standard Norge har gjort nå er veldig bra. Den endelige prosessen vil trolig ta lang tid. Det blir mye gi og ta før dette blir avgjort.