SAMARBEIDSPARTNERE: Henrik Dons Finsrud fra KS og Kim Hamli fra Induct har innngått avtale for de neste to årene.(Foto: Induct)

SAMARBEIDSPARTNERE: Henrik Dons Finsrud fra KS og Kim Hamli fra Induct har innngått avtale for de neste to årene.(Foto: Induct)

Nasjonal delingsplattform for kommuner

Induct skal sammen med Kommunenes Sentralforbund utvikle en delingsplattform for norske kommuner.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har ifølge en pressemelding inngått en samarbeidsavtale med Induct hvor de har som mål å få på plass en nasjonal plattform for deling av innovasjons- og digitaliseringsprosjekter fra norske kommuner.

Det dreier seg om en toårig avtale med opsjon på forlengelse.

Web-plattform

KS, som er kommunesektorens fellesorganisasjon i Norge, organiserer alle landets 428 kommuner, samt fylkeskommuner og et stort antall kommunale foretak.

Målet med samarbeidet er å etablere en digital arena for økt samhandling og deling av suksessfulle innovasjons- og digitaliseringsprosjekter. Denne digitale arenaen vil være i form av en web-plattform og vil utarbeides sammen med kommunene.

Deler innovasjon

– I praksis betyr det at kommuner registrerer egne prosjekter og kommuner kan søke blant delte prosjekter, forteller Kim Hamli i Induct. Hamli beskriver dette som et Finn.no for innovasjonsprosjekter i kommunesektoren, der delte prosjekter kan kommenteres, få liker-klikk og følges av brukerne.  Deler av løsningen er åpen for alle, mens enkelte områder er forbeholdt kommuneansatte.  Etter hvert skal alt gjøres alt tilgjengelig for alle.

Det foreligger ambisjoner om å involvere kommuner i andre skandinaviske land. Den estimerte lanseringen var før sommeren 2017.

 

kommunal sektor