Kommuner går sammen

ErgoEphorma har inngått kontrakt med kommunene Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad om leveranse av nye økonomisystemer.

Kontrakten har en økonomisk ramme på vel 1,7 mill. kr i investeringer og vel 0,6 mill. kr. i årlig drift. Kontrakten omfatter system for lønn/personal, fakturering og regnskap/budsjett.

Det er videre inngått kontrakt for kjøring av systemene mot sentral maskin (ASP) hos ErgoEphorma, skriver kommunene i en felles pressemelding. Kommunene har siden i januar i år arbeidet med å forberede innføring av nye økonomisystemer, etter at det ble klart at de gamle systemene ville bli faset ut fra 2004.

Felles anbud

-- Vi har oppnådd lavere pris på investering og årlig drift fordi vi behandles som en stor kommune i stedet for fire små. Videre vil vi oppnå øknomisk gevinst ved felles opplæring og konsulentbesøk, samt innsparing og reisekostnader for konsulenter ved at kommunene deler på disse, skriver kommunene i en pressemelding.

Ved at kommunene nå har valgt felles programvare for økonomisystemene, er mulighetene til stede for økt interkommunalt samarbeid. 

I innføringsfasen på de nye systemene vil det bli et utstrakt samarbeid kommunene i mellom for å utvikle felles registre og rutiner. Dette vil kunne avleire samarbeid om utvikling av rutiner på andre områder som kommer alle til nytte. Systemene kan taes i bruk fra 1. januar 2004.