Kommunerefs fra Datatilsynet

Kommunerefs fra Datatilsynet

Hamar kommune har fått en strekk fra Datatilsynet fordi kommunen la ut sensitive opplysninger på internett.
Flere norske kommuner legger ut innkommende post på internett - på kommunens hjemmeside. Postjournalen er en liste over post som har kommet til og sendt fra kommunen. De utgående brevene, som ikke er unntatt offentlighet, kan man enkelt klikke på og få opp brevet i sin helhet og dermed også tilgang til sensitive opplysninger.

Hamar kommune, som er blant kommunene med denne praksisen, har nå fått refs fra Datatilsynet, skriver Hamar Arbeiderblad.

I et brev til kommunen heter det at «tilsynet har brakt på det rene at de aktuelle dokumentene inneholder flere personopplysninger, blant annet opplysninger om navngitte personers vanskelige økonomiske situasjon og arbeidskontrakter inneholdende personopplysninger», ifølge avisen.

Datatilsynet har fattet vedtak om at personopplysninger må slettes eller utelates fra postjournalen og brevene på internett. Hamar Arbeiderblad skriver at tilsynet også pålegger kommunen å gjennomgå sine rutiner for å sikre at framtidig publisering skjer i tråd med personopplysningsloven.