DIGITAL INFO: I videoen om eSignering forteller Trøndelag fylkeskommune om hvordan de benyttet eSignering når to fylkeskommuner ble slått sammen til en, og nye arbeidskontrakter skulle signeres. (Skjermdump: Difi/ Vimeo)

DIGITAL INFO: I videoen om eSignering forteller Trøndelag fylkeskommune om hvordan de benyttet eSignering når to fylkeskommuner ble slått sammen til en, og nye arbeidskontrakter skulle signeres. (Skjermdump: Difi/ Vimeo)

En gavepakke til sammenslåtte kommuner

Difi og Altinn har laget en pakke med åtte videopresentasjoner av digitale nasjonale fellesløsninger.

Åtte forskjellige videopresentasjoner med informasjon om digitale nasjonale fellesløsninger skal fungere som hjelp og veiviser for kommuner og fylkeskommuner som slår seg sammen.

Det er Difi og Altinn som står bak videoene som forklarer nytten ved de digitale løsningene og hvilke muligheter de gir. I tillegg skal de gi informasjon om hva virksomheter som har tatt i bruk fellesløsningene må gjøre i forkant av en sammenslåing.

Åtte løsninger

Bodø kommune, Fylkesmennenes fylkesadministrasjon, Oslo kommune og Trøndelag fylkeskommune er med i presentasjonene og deler erfaringer og nyttige tips fra bruk av de ulike løsningene.

De åtte løsningene består av eFormidling, eSignering, kontakt- og reservasjonsregisteret, digital postkasse, ID-porten, Altinn Autorisasjon og Altinn Studio. Det er også laget en video med merkantil/teknisk informasjon for virksomheter som har tatt i bruk fellesløsningene i ny eller sammenslått organisasjon.

Du kan lese mer, og se de forskjellige videoene på Difi.no

Kommunesammenslåing