Å kommunisere med utviklere

Å kommunisere med utviklere

DND: Jeg fikk mine tause utviklere i tale da jeg lærte å holde kjeft.

En prosjektleder bruker 90 prosent av sin tid til å kommunisere. Hva med resten av teamet?

I it-prosjekter er det stort sett de øvrige prosjektmedlemmene teknikere, utviklere og eksperter som faktisk lager produktet eller bygger løsningen. Dette er folk som sitter stille foran en skjerm mesteparten av tiden.

Kommuniserer digitalt

Som nyoppnevnt prosjektleder i et prosjekt som hadde pågått en stund, husker jeg godt hvordan det var å sitte foran en gruppe dyktige utviklere under mitt første statusmøte. Mest av alt husker jeg stillheten. Jeg stilte spørsmål, mange spørsmål, men jeg fikk aldri de svarene jeg trengte.

Så slo det meg. Disse folkene snakker ikke til hverandre heller! Den lille gruppen på tre-fire jobber ved siden av hverandre, dag ut og dag inn, omtrent uten å veksle et ord. Kommunikasjonen mellom dem foregår på e-post eller chat. De er jo allerede foran en skjerm, og da er det jo lettere å kommunisere elektronisk når de skal sende en link, en linjekode eller diskutere en feilmelding.

Rike og fattige kanaler

Den såkalte «media richness»-teorien rangerer kanaler fra «rike» til «fattige» kanaler. Jo rikere en kommunikasjonskanal er, jo bedre evner den å formidle komplekse budskap og lede til effektiv kommunikasjon.

Ikke overraskende kommer ansikt-til-ansikt-kommunikasjon ut som den rikeste kanalen fordi kroppsspråk, ansiktsuttrykk, tonefall, den lille øyebrynbevegelsen eller nølingen i stemmen formidler mye uten at vi nødvendigvis er det bevisst. Av den grunn er også videokonferanser, der vi ser hverandre, noe rikere enn rene telefonkonferanser.

Samtidig er komplekse budskap og it-tekniske budskap ofte tjent med å bli formidlet skriftlig. Mye og kompleks informasjon må organiseres av hjernen før den prosesseres. I tillegg er vi prisgitt nøyaktigheten det skriftlige tilbyr når vi opererer med kildekoder der hvert eneste lille tegn teller. Derfor er asynkrone, men skriftlige kanaler som chat og mail, en tilfredsstillende måte å kommunisere på for utviklere seg imellom om teknologi.

Når enden er god...

Utfordringen er at bruken av disse kanalene ikke er godt nok for å kommunisere all nødvendig informasjon i den sosiale konteksten som et it-prosjekt utgjør. Teknologi alene ferdigstiller intet prosjekt. I prosjektsammenheng trenger vi en viss styring, at vi ivaretar det store bildet, avhengigheter, omgivelser, og så videre. Vi er rett og slett nødt til å snakke om hvor prosjektet står i verden.

Joda, jeg fikk mine tause utviklere i tale. Det tok bare litt tid. Det tar tid å bygge tillit, og tillit er en av de grunnleggende mellom-menneskelige forutsetninger man trenger som prosjektleder for å få et team til å fungere.

Men mest av alt måtte jeg også lære. Lære å holde kjeft. For det er ikke nok å stille de riktige spørsmålene. Vi må kunne vente på svarene. Først da jeg ble stille, kom kunnskapen i tale. Som en påminnelse om hvor viktig lytting er som en del av en effektiv, toveis kommunikasjon.

UKENS KOMMENTATOR: Claire Czternasty Hembre, Prosjektleder i EDB Ergogroup Consulting

Computerworld samarbeider med den Den Norske Dataforening (DND).

Medlemmer får Computerworlds papiravis gratis, og kan i tillegg kan lese nyheter fra DND på computerworld.no/dnd.

Innholdet er i sin helhet produsert av Dataforeningen.