Komplett sliter med systemet

Kompletts omsetning falt med to prosent i andre kvartal, og salget til forhandlere falt med 12 prosent. Sparekniven er skarp og nettsatsingen i Tyskland legges ned.
Komplett omsatte i andre kvartal for 350,1 millioner kroner. I samme periode i fjor var omsetningen på 356,1 millioner. Veksten i direktesalget til sluttkunder var på fem prosent, mens salget til forhandlere ble redusert med 12 prosent.

Resultatet før skatt havnet på magre 3,6 millioner sammenlignet med 16,8 millioner i andre kvartal 2003.

Selskapet skriver i en pressemelding at innføring av nye datasystemer i mars 2004 er en forutsetning for å oppnå selskapets langsiktige ambisjoner. Men innføringen har medført svakere resultater på kort sikt.

Som et ledd i å fokusere virksomheten og sørge for tilfredsstillende lønnsomhet i alle markeder, har Komplett besluttet å avvikle nettbutikken i Tyskland. Hovedfokus fremover vil være direktesalg i Norge, Sverige og Storbritannia/Irland.

Videre sier selskapet at lønnskostnader har vært og vil være en vesentlig del av Kompletts driftskostnader, og selskapet satser derfor sterkt på fortsatt å effektivisere og forenkle driften.

Ved inngangen til andre kvartal hadde selskapet ansatt og innleid arbeidskraft tilsvarende 275 årsverk. Ved utgangen av kvartalet var dette redusert med 41 årsverk.