13 regnskapsprogrammer i stortest

13 regnskapsprogrammer i stortest

Det papirløse kontor har alltid vært en myte, men med moderne regnskapsprogrammer er vi endelig på vei dit.

Vi har fått elektroniske fakturaer, skannede bilag og nå har det blitt lov å fotografere bilagene med smarttelefonen og så kaste originalen.

Det papirløse kontor har alltid vært en myte, men med moderne regnskapsprogrammer er vi endelig på vei dit hvor permene erstattes av elektroniske bilag.

9 systemer, 13 varianter

Årets test av regnskapsprogrammer for små aksjeselskaper er større enn noensinne. Med ni systemer i tretten varianter inneholder årets test to utfordrere som vi aldri har testet før. En tradisjonell skrivebordsapplikasjon med sterke kryssplattformegenskaper og en webløsning med solide egenskaper, kompletterer bildet.

Med elektroniske bilag hører også attestasjonsfunksjoner med, og flere av testkandidatene støtter dette allerede. Målgruppen for denne testen er små aksjeselskaper med tre brukere og ti ansatte, og attestasjon er nok mer nyttig i litt større selskaper. Det er likevel svært nyttig for mange å kunne godta eller avvise en inngående faktura på smarttelefonen midt i ferien. Da slipper du at den forsvinner i papirkaoset på skrivebordet.

Mange av systemene har innebygget eller kan utvides med funksjoner for regnskapsbyråer. Da kan du selv fakturere og mate inn elektroniske bilag, og overlate selve regnskapsførselen til de profesjonelle.

Lønningsrevolusjon

Vi står også foran en lønningsrevolusjon hvor lønns- og trekkoppgavene, terminoppgavene, årsoppgavene, melding til aa-registeret og oppgave til lønnsstatistikk erstattes med månedlige a-meldinger.

Enklere for noen, men for mange av de minste virksomhetene blir det en ekstra byrde å gjøre dette månedlig.

Dette trer i kraft fra og med 2015 med 5. februar som aller første innsending.

Det blir kort tid for de som kjører lønn i slutten av måneden. Det vil bli tungvint å gjøre dette manuelt så uten et oppdatert lønnssystem, kan dette bli svært vanskelig for de fleste.

I tillegg er det også nyttig å slippe de meget upopulære oppgavene for lønnsstatistikk som de uheldige ofrene som har blitt plukket ut, liker svært dårlig. Noen lønnssystemer har funksjoner for dette allerede, og resten får det nå gjennom a-meldingene. Her blir det en jobb å gjøre med å oppdatere ansattregisteret med nødvendig informasjon som f.eks. når arbeidsforholdet startet og evt. sluttet.

Arbeidet med a-meldingene har tatt mye utviklingsresurser hos de forskjellige leverandørene, og flere sier at det har gått på bekostning av andre funksjoner.

Komponenter