Adobe Photoshop Elements

Adobe Photoshop Elements

Brukertips: Uforstyrrende skrivebordsbakgrunn

Er du blant dem som liker å bruke egne bilder som skrivebordsbakgrunn? Men som synes at skjermen ofte blir litt for rotete, etter hvert som skrivebordet fylles opp av midlertidige mapper, filer og programikoner? Her er et tips til en mer diskret skrivebordsbakgrunn. Vi bruker Adobe Photoshop Elements 5.0, men både eldre versjoner og «full» Photoshop fungerer omtrent på samme måte.

Hent inn et aktuelt bilde i Full Edit-modus. Velg Filter > Stylize > Emboss. (I norsk Photoshop er valget Filter > Spesialeffekter > Preg.) Avhengig av hvordan funksjonen var stilt inn forrige gang den ble brukt, blir bildet nå omgjort til en 3-dimensjonal gråfarget relieff av originalbildet. Bildet blir en slags mellomting av en treskjæring og en steinskulptur. Med Preview-knappen kan du skru visningen av og på. I Emboss-vinduet har du tre innstillinger å leke med: Angle, Hight og Amount. Prøv deg fram – jeg har fått brukbare resultater med Hight 10 piksler og Amount 50-75 %. Konturene kan ha fått skjemmende farger.

Gå til Enhance > Adjust Color > Remove Color. (Bilde > Justeringer > Tilpass farge og sett Fargeintensitet til 1 i Photoshop.) Nå er bildet en ren, gråfarget 3D-relieff av originalen.

Gå til Enhance > Adjust Color > Color Variations. Nå får du opp en før-og-etter-visning. La Midtones være markert, la Amount stå omtrent midt på. Prøv deg frem med de forskjellige fargevalgene, og klikk på Reset Image-knappen hver gang du har gått for langt. Målet er en litt nøytral farge som ikke tar oppmerksomheten bort fra ikonene på skjermen. (I Photoshop CS er valget i stedet Bilde > Justeringer > Kanalmikser og eksperimentering med Utdatakanal og Kildekanaler).

Til slutt klikker du OK, lagrer bildet og henter det inn som skrivebordsbakgrunn. I Windows Vista høyreklikker du på skrivebordet, velger Personalize > Desktop Background, i Windows XP via Egenskaper for skjerm. Hvis bildet du bruker som utgangspunkt er av personer og ikke natur, bilen din eller noe annet du er glad i, bør det være rent og nøytralt.

Les om:

Komponenter