Apple kunngjør abo-system

Apple kunngjør abo-system

Apple tilbyr abonnementssystem via App Store, men åpner for kombiløsninger.

I kjølvannet av at stadig flere utgivere av tidsskrifter, aviser og bøker ønsker å tilby leserne betalte versjoner av publikasjonene sine på iPad, er det oppstått heftig debatt om hvordan abonnementene skal håndteres. Nå kunngjør Apple en både-og-løsning.

Det har vist seg at en del utgivere er skeptiske til tanken om å overlate hele abonnementsordningen til Apple.

LES OGSÅ:

VG på iPad - etter noen dagers bruk

For det første er det en del som ikke ønsker å dele abonnementsinntektene med Apple, som beholder 30 prosent av omsetningen som går via App Store.

For det andre er det en viss frykt for at utgiverne ikke får utnyttet godt nok den markedsføringsverdien som ligger i abonnentmassen når de ikke selv tar hånd om abonnementene.

Kommer skeptikerne i møte

Apple prøver nå å komme skeptikerne i møte med den nye abonnementsordningen som selskapet nå har kunngjort, og som er bygd over samme lest som den løsningen mediemogul Rupert Murdoch valgte for sin iPad-avis «The Daily».

I utgangspunktet følger ordningen det samme prinsippet som for vanlige app-er på App Store, ved at Apple beholder 30 prosent av omsetningen, mens 70 prosent går til utgiverne.

LES OGSÅ:

Apple stopper Sonys e-bok-app

Men Apple vil ikke legge noen hindringer i veien for at utgiverne i tillegg tilbyr abonnement via andre kanaler, for eksempel via egne nettsider.

Det eneste kravet Apple stiller, er at hvis man først vil selge abonnementet gjennom en app i App Store og samtidig vil kjøre en separat abonnementsordning utenom, kan tilbudet gjennom App Store ikke være dyrere enn å abonnere utenom App Store. App Store-abonnementet må koste det samme eller være billigere enn de alternative løsningene som utgiverne kjører parallelt.

Abonnementsløsningen gjennom App Store kalles for «In-App Purchases», som altså går ut på at man kjøper tjenesten – i dette tilfellet abonnementet – innenfra app-en.

Utgiverne kan selv bestemme prisen og hvor lenge abonnementet skal vare – for eksempel en uke, en måned, to måneder, et kvartal, et halvår eller et helt år.

Begrenset kundeinformasjon

Når det gjelder utgivernes ønske om å få mest mulig informasjon om abonnentene, til bruk for eksempel i nye abonnementskampanjer og annen markedsføring, er det begrenset hvilken informasjon de får fra Apple: Navn, e-postadresse og postnummer.

LES OGSÅ:

Apple hisser på seg media

Apple fraskriver seg imidlertid ansvaret for bruken av denne informasjonen, som vil være styrt av utgivernes egne regler for å beskytte privatlivets fred. Utgivere må gjerne spørre sine App Store-abonnenter om utfyllende informasjon, men da må det gjøres klart for abonnenten at vedkommende fritt kan velge å la være å gi fra seg denne informasjonen. Dessuten er det en forutsetningen at kunden ikke må være i tvil om at håndteringen av personopplysningene i så fall er utgiverens ansvar, ikke Apples.

App Store-abo er best, ifølge Apple

I pressemeldingen er imidlertid Apple ganske klar på at utgiverne av hensyn til abonnentene bør velge App Store fremfor egne abo-løsninger. Grunnen er fordelene som App Store byr på ved at alt rundt abonnementet, inkludert betalingen, ordnes med bare ett klikk i App Store, underforstått at registrering og betaling via en annen internett-basert abonnementsløsning vil være mer komplisert.

– Vi tror at denne innovative abonnementsordningen vil gi utgivere en helt ny mulighet til å ekspandere den digitale tilgangen til utgivernes innhold på iPad, iPad touch og iPhone, til glede for både nye og eksisterende abonnementer, heter det i uttalelse i pressemeldingen som er tillagt Apples toppsjef Steve Jobs.

Uten at det sies eksplisitt i pressemeldingen er det klart fra andre kilder at Apple ikke ser på sin 30-prosentandel av abonnementsinntektene på denne typen produkter via App Store som ren profitt. Det er betydelige logistikk-, administrasjons- og it-kostnader forbundet med et abonnement, og av de 30 prosentene som tilfaller Apple går en del til å dekke slike kostnader. Samtidig spares utgiverne for en del av disse utgiftene, selv om de fleste likevel må ha et apparat for å følge opp de persondata de får inn fra Apple.

Da gjenstår det å se hvordan utgiverne vil håndtere den valgfriheten som Apple nå har gitt dem.

Les om:

Komponenter