Apple tar med din Mac-bruk i miljøregnskapet

Apple tar med din Mac-bruk i miljøregnskapet

Nå vil Apple bli tatt på alvor i miljøspørsmål.

For første gang har Apple nå offentliggjort sitt miljøregnskap, som viser at selskapet står for rundt 10,2 millioner tonn karbonutslipp årlig. Dette er mer enn selv it-giganten HP opererer med i sitt miljøregnskap.

Men i motsetning til andre aktører i it-bransjen tar Apple også med miljøkonsekvensene av brukernes anvendelse av produktene som selskapet selger. Din bruk av Mac, iPhone, iPod og andre Apple-produkter inngår derfor i Apples miljøregnskap.

Konkurrentene tar bare med miljøbelastningen fra sin egen virksomhet, og det hender ofte at de ikke engang tar med alle miljøeffektene av selve produksjonsvirksomheten, skriver BusinessWeek i en gjennomgang av Apples utspill.

Apple-ledelsen med Steve Jobs i spissen vil nå ha slutt på at selskapets grønne profil ikke blir tatt på alvor.

Klapp på skulderen

BusinessWeek har fått et sjeldent intervju med Apple-ledelsen, inkludert Jobs, og konkluderer med at Apple nå for første gang begynner å få ros fra miljøforkjempere. Det er særlig Apples linje om at bransjen må måles på hva den faktisk gjør og ikke bare hva den lover å gjøre, som har gitt klapp på skulderen fra miljøorganisasjonene. Flere av dem, særlig Greenpeace, har tidligere gitt Apple krass kritikk.

Konkurrentene tar derimot til motmæle. En Dell-talsmann mener det ikke finnes gode nok målemetoder til å beregne utslippsmengden slik Apple gjør.

Tallene spriker da også ganske mye. Dell, som er en av verdens største pc-produsenter, hevder at selskapet bare står ansvarlig for 471 000 tonn karbongassutslipp, mens HP, verdens største it-selskap, opererer med et tall på 8,4 millioner tonn, noe som likevel er lavere enn hva «lille» Apple står for. Men Apple tar altså også med bruken av pc-ene de produserer.

Mest kommer fra pc-bruken

Apple har gjennom flere år studert miljøeffekten av selskapets egne produkter i faktisk bruk. Selskapet er kommet frem til at hele 53 prosent av de 10,2 millioner tonn med drivhusgasser som Apple kan stilles til ansvar for, kommer fra bruken av Apple-produktene etter at disse er solgt til kundene.

Ytterligere 38 prosent kommer fra produksjonen av Apple-produkter i Asia, heter det.

Ifølge Apples grønne regnskap, som er lagt ut på www.apple.com/environment , er det bare tre prosent av utslippene som kan spores tilbake til Apples egne kontorer og virksomheter. Derfor blir konkurrentenes skryt av hvor miljøvennlige de er, helt irrelevante når de ikke tar med effekten av selve produktene de lager og til dels heller ikke miljøeffekten av produksjonen av dem ved fabrikker i en annen del av verden.

Eller som Steve Jobs sier til BusinessWeek: - Mange selskaper publiserer tall om hvor grønne bygningene deres er, men det hjelper jo ikke hvis du sender millioner av strømkrevende produkter som inneholder giftige kjemikalier ut på markedet.

Jobs mener at dette blir som å vurdere hvor miljøvennlig og lite helseskadelig en sigarettprodusent er ved bare å se på hvor «grønne» kontorer firmaet har.

Urettferdig rangering

Apple mener også at mange av rangeringene som nå blir gjort i mediene og av diverse organisasjoner over hvor miljøvennlig aktørene i næringslivet opptrer, bare er basert på hva selskapene sier de skal gjøre i fremtiden, ikke hva de faktisk har gjort allerede.

Det er her Apple mener at de har gjort store miljømessige fremskritt de siste årene. Siden Apple tar med bruken av datamaskinene som de selger i sitt miljøregnskap, mener selskapet at den store innsatsen de har gjort for å redusere strømforbruket i sine datamaskiner og benytte mer miljøvennlige komponenter, er en viktig del av regnskapet.

Apple benytter spesialkonstruerte strømforsyningsenheter som gir mest mulig effekt med minst mulig strømforbruk. Operativsystemet Mac OS X setter disker i dvale, aktiverer hvilemodus på strømgjerrige LED-bakbelyste lcd-skjermer og balanserer arbeidsoppgavene mellom sentralprosessor og grafikkprosessor mer effektiv enn noe annet operativsystem, hevder Apple.

Mac OS X greier til og med å redusere strømforbruket mellom tasteanslagene til brukeren, noe som sparer noen milliwatt med strøm mellom hver bokstav du skriver, heter det på Apples miljøwebside.

Tynnere og lettere datamaskiner

Når 38 prosent av miljøbelastningen kommer fra produksjonsprosessen, er det dessuten viktig at Apple lager stadig mindre, tynnere og lettere datamaskiner, heter det. Det går med 55 prosent mindre materiale til å lage dagens 20-tommers iMac enn 15-tommers iMac-en av første generasjon i 1998. Dette betyr 10 000 tonn i materialbesparelse for hver million iMac som produseres, ifølge Apple.

Selskapet legger også stor vekt på å utvikle kompakt emballasje. Innpakningen til den nyeste 13-tommers MacBook Pro er 41 prosent mindre enn til foregående modell. Det betyr man sparer én tur med et fullpakket lastefly i Jumbojet-størrelse for hver 32 000-ende MacBook Pro som blir produsert. I forrige kvartal solgte Apple 1,75 millioner slike maskiner.

På sine nettsider har Apple også en rekke andre eksempler på miljøtiltak som selskapet har satt i verk, blant annet for å få byttet ut komponenter med miljøfiendtlige innhold. Selskapet har gjort produksjonsendringer som konkurrentene sier de først vil nå om ett eller flere år.

Hemmelighold

Apples hang til hemmelighold er trolig en av grunnene til at selskapet har vært i skuddlinjen for mye miljøkritikk de siste årene, blant annet fra Greenpeace. Apple har tatt kritikken alvorlig, men har ifølge BusinessWeek fulgt rådet fra sitt styremedlem Al Gore om å ligge lavt i debatten. Tidligere visepresident Gore er som kjent fredsprisvinner for sitt klimaengasjement. Hans råd var at Apple i stedet måtte jobbe hardt for å løse klimautfordringene. Dette har Apple gjort, men nå synes altså Steve Jobs og hans medarbeidere åpenbart at det er på tide å lette litt på sløret, slik at Apple får anerkjennelse for innsatsen.

Les om: