Apple undersøker problemer med iPhone-batteriet

Apple undersøker problemer med iPhone-batteriet

Ber om tilbakemelding fra brukere som har klaget på problemer etter oppdatering til iPhone OS 3.1.

iPhone OS ble nylig oppdatert til versjon 3.1, og siden oppdateringen har flere brukere rapportert om problemer med batterilevetiden på Apples diskusjonsforum.

Kort batterilevetid har vært et tema siden iPhone 3GS ble lansert i juni, og det har vært spekulert om det er programvaren som er årsaken til problemene.

Ifølge The iPhone Blog skal Apple nå skal ha sendt ut et spørreskjema til en rekke av brukerne som har klaget på Apples diskusjonsforum, med spørsmål om ting som e-post, push-oppdateringer, wlan, Bluetooth og bruk av programmer.

Logger batteribruken

Forespørselen inneholder også en lenke til en iPhone-profil som aktiverer batterilogging på telefonen. Når profilen er installert, vil telefonen synkronisere strøm-logger tilbake til Apple via iTunes.

Det er ikke kjent hvor mange iPhone-eiere som kan være rammet av problemet. iPhone-batteriet er forseglet og det er derfor ikke utskiftbart, i motsetning til mange andre smarttelefoner, noe som har vært et kritikkpunkt siden Apple-mobilen ble lansert i 2007.

The iPhone Blog skriver at Apple også undersøker andre problemer knyttet opp mot OS 3.1, som problemer med skjermlåsen og tilfeller hvor telefonen skrur seg av (går i "koma").

Les om: